Budoucností energetiky je kombinace zdrojů. Důležitou roli v ní bude hrát plynová kogenerace

Odborníci na energetiku, zástupci průmyslu i státu se shodují na nutnosti dále počítat s významnou rolí plynu v budoucím energetickém mixu, přičemž zásadní bude využívání plynové kogenerace. Ta je díky využití využití odpadního tepla pro výrobu tepla bezkonkurenčně nejúčinnější elektrárnou a díky své flexibilitě je schopna vyrovnávat proměnlivou výrobu z  obnovitelných zdrojů energie (OZE). Informace […]

Deset důvodů pro plynovou kogeneraci

Síla moderních zdrojů energie spočívá v jejich kombinaci a vzájemném doplňování. Fotovoltaika, vítr, biomasa jako levné zdroje a plynová kogenerace jako jejich záloha. Zemní plyn, biometan a zelený vodík budou klíčovým tématem tohoto desetiletí a kogenerace je vhodným způsobem jejich využití. Přesvědčte se sami. 1. Fotovoltaika je jedním dílkem skládačky Fotovoltaika doplněná o akumulaci energie […]

V Česku jsou ke spuštění připravené kogenerační jednotky za půl miliardy, brzdí je nedotažená legislativa

Novela zákona č. 165/2012 o podporovaných zdrojích energie stále není notifikována u Evropské komise. ERÚ tedy na rok 2022 a zatím ani na rok 2023 pro nové zdroje nevydal cenové rozhodnutí. To znamená, že nové kogenerační jednotky není možné uvést do provozu, protože dle současných pravidel by ztratily možnost přihlásit se k provozní podpoře a to […]

Inovativní KVET – více OZE i flexibility

Systém provozní podpory elektřiny z plynové KVET, tak jak byl ze strany ERÚ v minulých letech nastaven funguje dobře jak z hlediska motivace provozovat tyto zdroje spalující čisté ale zároveň relativně drahé palivo pouze ve špičkovém režimu ke stabilizaci elektrizační soustavy, tak z hlediska přiměřenosti a průběžné úpravy nákladů na jeho podporu dle cen komodit.  […]

Provozní podpora plynové KVET uvedené do provozu v roce 2022

Novela POZE nastavuje pro plynovou KVET stabilní  podmínky, zpožděná notifikace novely však zkomplikovala podporu výroben uvedených do provozu v roce 2022. Na podzim schválená novela zákona o podporovaných zdrojích energie č.382/2021 Sb. přináší celou řadu změn. U podpory elektřiny z KVET je to zejména nově garantovaná doba životnosti 15 let a možnost čerpat podporu na […]

Dny kogenerace 2021: Novela POZE umožní další rozvoj plynové kogenerace

Čtrnáctý ročník konference Dny kogenerace se po loňském webináři opět uskutečnil v příjemném prostředí hotelu Aquapalace v Čestlicích a to ve dnech 19-20.10.2021. Novela POZE, nový model podpory, podpůrné služby, transformace teplárenství a plynárenství a další aktuální témata přilákala do Čestlic rekordních 170 účastníků. Jen den před konferencí byla novela uveřejněna ve sbírce zákonů pod […]

Plynová kogenerace by měla být při náhradě uhlí první volbou

Teplárenství je na prahu zásadní transformace. Prioritou musí být využívání OZE, ale bez plynu jako špičkového zdroje tepla si ještě dlouho nevystačí. Při plném využití potenciálu, který se v teplárenství nabízí by mohlo být instalováno až 4 GW plynových kogenerací,  se všemi dalšími přínosy, které decentralizovaná účinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla přináší.   Green Deal […]

Teplárenství přechází na plynovou kogeneraci

Třináctý ročník konference Dny kogenerace se kvůli protiepidemiologickým opatřením konal netradičně formou jednodenního webináře. Do něho organizátoři vybrali z naplánovaného programu 12 příspěvků, ve kterých se mohlo přes 130 účastníků dozvědět o aktuálním dění v oboru. Hlavní zprávou je: Uhlí v teplárenství končí, nahradí ho plynová kogenerace. Plyn nabízí vyšší flexibilitu Plynové kogenerační jednotky s plynovými […]

ERÚ vydal cenové rozhodnutí na rok 2021

Energetický regulační úřad vydal cenové rozhodnutí pro podporované zdroje energie na rok 2021. Zelený bonus pro elektřinu z plynové KVET zůstává na úrovni roku 2020. To je výsledkem vývoje na energetických trzích, kdy pokles ceny zemního plynu byl doprovázen i snižující se velkoobchodní cenou elektřiny. Výše bonusu tak nepokračuje v sestupném trendu, který vedl během […]

Plynová kogenerace má našlápnuto k dalšímu růstu

Výkon kogeneračních jednotek do 5 MW vzrostl za posledních deset let na trojnásobek, z 110 MW na  350 MW. Zvyšující se poptávka po flexibilitě, decentralizace a postupný odklon teplárenství od uhlí dávají kogeneračním jednotkám s plynovými motory velmi dobré vyhlídky i do budoucna. Kogenerační jednotky (KGJ) s pístovými plynovými motory jsou osvědčenou technologií, která má vedle své hlavní […]