Notifikace podpory vysokoúčinné KVET je významným impulsem pro modernizaci teplárenství

Po dvou a půl letech vyjednávání Evropská komise vydala kladné notifikační rozhodnutí k provozní podpoře elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Ta je důležitá zejména pro nastartování výstavby vysokoúčinných plynových kogenerací, které nahradí výrobu elektřiny a tepla z uhlí a budou sloužit jako flexibilní záloha k proměnlivé výrobě elektřiny z OZE.   Pro malé […]

Novým členem sdružení COGEN Czech se stává agriKomp Bohemia

Bioplynová stanice AgriKomp

Novým členem Sdružení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla COGEN Czech se stává společnost agriKomp Bohemia s.r.o. Členem sdružení je od 1. června 2024.    agriKomp Bohemia je jedním z předních lídrů v oblasti výstavby bioplynových stanic. Na trhu působí již od roku 2006. Zákazníkům poskytuje kompletní a špičkový servis. Portfolio služeb zahrnuje veškeré oblasti […]

Statek Suchohrdly: unikátní propojení živočišné a rostlinné výroby s bioplynovou stanicí a kogenerační technologií

V roce 2007 vznikl v Suchohrdlech u Miroslavi ojedinělý zemědělský projekt, ve kterém se podařilo propojit živočišnou a rostlinnou výrobu s bioplynovou stanicí a kogenerační technologií, do značné míry nezávislý na dodávkách elektřiny z veřejné sítě. V současnosti společnost Renergie s. r. o., založená Ing. Karlem Kuthanem, používá sedm kogeneračních jednotek zásobujících teplem a elektřinou místní hospodářské budovy, skleník a technologie bioplynové […]

Příklad dobré praxe: Kogenerační jednotka v nemocnici v Rakovníku

Masarykova nemocnice v Rakovníku patří do sítě soukromých zdravotnických zařízení skupiny PRIVAMED. Nemocnice Rakovník pod vedením PRIVAMEDu se vydala cestou výrazné modernizace. V rámci balíčku opatření cílených na úspory energií připravila nemocnice mimo jiné projekt na modernizaci tepelného hospodářství. V roce 2021 společnost PRIVAMED vypsala výběrové řízení na „Instalaci a provoz kogenerační jednotky, přibližně o […]

Základní škola v Kamenici nad Lipou díky kogeneraci ušetří a sníží emise

Základní škola v Kamenici nad Lipou na Vysočině představila novinářům modernizovanou kotelnu s mikrokogenerační jednotkou umístěnou v areálu školy. Topnou i teplou vodou a elektřinou je zásobováno několik budov s učebnami, tělocvična i školní jídelna. Kotelna zajišťuje škole spolehlivou a ekonomickou dodávku tepla a současně snížení emisí. Nově je ve školní kotelně instalována kaskáda tří […]

Personální změna ve sdružení COGEN Czech

Novým místopředsedou Sdružení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla COGEN Czech se stává Lukáš Dobeš, generální ředitel skupiny TEDOM ESCO. Post místopředsedy spolku bude zastávat od 1. dubna 2024. Lukáš Dobeš působí v energetice od roku 2002. Celý svůj profesní život se věnuje decentralizaci, využití kogeneračních jednotek a flexibilitě s cílem zajistit zákazníkům spolehlivé a […]

Budoucností energetiky je kombinace zdrojů. Důležitou roli v ní bude hrát plynová kogenerace

Odborníci na energetiku, zástupci průmyslu i státu se shodují na nutnosti dále počítat s významnou rolí plynu v budoucím energetickém mixu, přičemž zásadní bude využívání plynové kogenerace. Ta je díky využití využití odpadního tepla pro výrobu tepla bezkonkurenčně nejúčinnější elektrárnou a díky své flexibilitě je schopna vyrovnávat proměnlivou výrobu z  obnovitelných zdrojů energie (OZE). Informace […]

Deset důvodů pro plynovou kogeneraci

Síla moderních zdrojů energie spočívá v jejich kombinaci a vzájemném doplňování. Fotovoltaika, vítr, biomasa jako levné zdroje a plynová kogenerace jako jejich záloha. Zemní plyn, biometan a zelený vodík budou klíčovým tématem tohoto desetiletí a kogenerace je vhodným způsobem jejich využití. Přesvědčte se sami. 1. Fotovoltaika je jedním dílkem skládačky Fotovoltaika doplněná o akumulaci energie […]

V Česku jsou ke spuštění připravené kogenerační jednotky za půl miliardy, brzdí je nedotažená legislativa

Novela zákona č. 165/2012 o podporovaných zdrojích energie stále není notifikována u Evropské komise. ERÚ tedy na rok 2022 a zatím ani na rok 2023 pro nové zdroje nevydal cenové rozhodnutí. To znamená, že nové kogenerační jednotky není možné uvést do provozu, protože dle současných pravidel by ztratily možnost přihlásit se k provozní podpoře a to […]

Inovativní KVET – více OZE i flexibility

Systém provozní podpory elektřiny z plynové KVET, tak jak byl ze strany ERÚ v minulých letech nastaven funguje dobře jak z hlediska motivace provozovat tyto zdroje spalující čisté ale zároveň relativně drahé palivo pouze ve špičkovém režimu ke stabilizaci elektrizační soustavy, tak z hlediska přiměřenosti a průběžné úpravy nákladů na jeho podporu dle cen komodit.  […]