Statek Suchohrdly: unikátní propojení živočišné a rostlinné výroby s bioplynovou stanicí a kogenerační technologií

V roce 2007 vznikl v Suchohrdlech u Miroslavi ojedinělý zemědělský projekt, ve kterém se podařilo propojit živočišnou a rostlinnou výrobu s bioplynovou stanicí a kogenerační technologií, do značné míry nezávislý na dodávkách elektřiny z veřejné sítě. V současnosti společnost Renergie s. r. o., založená Ing. Karlem Kuthanem, používá sedm kogeneračních jednotek zásobujících teplem a elektřinou místní hospodářské budovy, skleník a technologie bioplynové […]