Příklad dobré praxe: Kogenerační jednotka v nemocnici v Rakovníku

Masarykova nemocnice v Rakovníku patří do sítě soukromých zdravotnických zařízení skupiny PRIVAMED. Nemocnice Rakovník pod vedením PRIVAMEDu se vydala cestou výrazné modernizace. V rámci balíčku opatření cílených na úspory energií připravila nemocnice mimo jiné projekt na modernizaci tepelného hospodářství. V roce 2021 společnost PRIVAMED vypsala výběrové řízení na „Instalaci a provoz kogenerační jednotky, přibližně o […]