Tepla spotřebujeme dvakrát víc než elektřiny. Proto nás čeká revoluce v teplárenství

Teplárenské sítě budou mít při dekarbonizaci energetiky klíčovou úlohu. Už ne jako jednosměrná cesta tepla od tepláren ke spotřebitelům, ale jako tepelná dálnice, sbírající různé druhy odpadního a obnovitelného tepla v daném území. Součástí tepláren budou i plynové kogenerační jednotky, které z velké části nahradí odstavované uhelné elektrárny. Obnovitelné zdroje (OZE) sice postupně nahradí výrobu […]