Vysoká účinnost, nižší emise. Kogenerace přináší mnoho výhod a pomůže síti vykrývat OZE

Kogenerační jednotky, umístěné blízko místa spotřeby, umí uspořit 20 až 30 procent paliva oproti plynovým elektrárnám někde v polích, říká Milan Šimoník. Potenciálně může kogenerace dodávat až čtyři gigawatty energie. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) je v tuzemských klimatických podmínkách výhodným způsobem výroby elektřiny, při které se dá zužitkovat odpadní teplo. Díky tomu jde […]

Budoucností energetiky je kombinace zdrojů. Důležitou roli v ní bude hrát plynová kogenerace

Odborníci na energetiku, zástupci průmyslu i státu se shodují na nutnosti dále počítat s významnou rolí plynu v budoucím energetickém mixu, přičemž zásadní bude využívání plynové kogenerace. Ta je díky využití využití odpadního tepla pro výrobu tepla bezkonkurenčně nejúčinnější elektrárnou a díky své flexibilitě je schopna vyrovnávat proměnlivou výrobu z  obnovitelných zdrojů energie (OZE). Informace […]