Rozhovor s Milanem Šimoníkem: Klíč je v synergii různých zdrojů

Novým členem Českého svazu zaměstnavatelů v energetice je sdružení COGEN Czech. Jeho hlavním posláním je podpora kombinované výroby elektřiny a tepla. Členská základna je velmi pestrá – od velkých provozovatelů a výrobců po hotely a domovy pro seniory. Jak se rozvíjí v České republice kogenerace a jak ji ovlivnily vysoké ceny plynu? Co se snaží COGEN prosadit? Představte, prosím, […]