V Česku jsou ke spuštění připravené kogenerační jednotky za půl miliardy, brzdí je nedotažená legislativa

Novela zákona č. 165/2012 o podporovaných zdrojích energie stále není notifikována u Evropské komise. ERÚ tedy na rok 2022 a zatím ani na rok 2023 pro nové zdroje nevydal cenové rozhodnutí. To znamená, že nové kogenerační jednotky není možné uvést do provozu, protože dle současných pravidel by ztratily možnost přihlásit se k provozní podpoře a to […]

Inovativní KVET – více OZE i flexibility

Systém provozní podpory elektřiny z plynové KVET, tak jak byl ze strany ERÚ v minulých letech nastaven funguje dobře jak z hlediska motivace provozovat tyto zdroje spalující čisté ale zároveň relativně drahé palivo pouze ve špičkovém režimu ke stabilizaci elektrizační soustavy, tak z hlediska přiměřenosti a průběžné úpravy nákladů na jeho podporu dle cen komodit.  […]