Provozní podpora plynové KVET uvedené do provozu v roce 2022

Novela POZE nastavuje pro plynovou KVET stabilní  podmínky, zpožděná notifikace novely však zkomplikovala podporu výroben uvedených do provozu v roce 2022. Na podzim schválená novela zákona o podporovaných zdrojích energie č.382/2021 Sb. přináší celou řadu změn. U podpory elektřiny z KVET je to zejména nově garantovaná doba životnosti 15 let a možnost čerpat podporu na […]