13. ročník konference
Dny kogenerace
20-21.10.2020

Žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z KVET

Upozorňujeme všechny provozovatele kogeneračních technologií, že podle nového Energetického zákona bude Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vydávat Osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla. Na základě tohoto osvědčení pak budou mít provozovatelé kogeneračních technologií od příštího roku možnost prodávat elektřinu za zvýhodněné ceny, které určí Energetický regulační úřad. Žádost o vydání osvědčení je možno stáhnout na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu - www.mpo.cz , sekce Energetika a suroviny, podsekce Elektroenergetika a teplárenství - nebo přímo z našich stránek ze sekce Dokumenty ke stažení.

Uvedenou žádost je nutno podat do 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona, tedy do 30. června 2005 !!!
I když se formuláře na stránkách MPO objevily teprve na přelomu května a června a existuje tedy reálná naděje, že ministerstvo bude na později došlé žádosti pohlížet shovívavě, doporučujeme Vám, abyste žádost do uvedeného termínu vyplnili a podali. Na konci žádosti je vysvětleno, jak vypočítat některé požadované parametry, proto se na tyto pokyny podívejte předem. Provozovatelé kogeneračních jednotek do instalovaného elektrického výkonu 1 MW nemusejí provádět výpočet úspory primární energie (bod 24).

 

Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení