13. ročník konference
Dny kogenerace
20-21.10.2020

Příspěvek na elektřinu z kogenerace, vyrobenou pro vlastní potřebu

Upozorňujeme všechny provozovatele kogeneračních jednotek na možnost čerpání příspěvku na elektřinu vyrobenou z kombinované výroby elektřiny a tepla, kterou používáte pro svou vlastní potřebu a neprodáváte ji do sítě. Podle cenového výměru ERÚ 10/2005 máte nárok na příspěvek za elektřinu vyrobenou z kogenerace pro vlastní potřebu, a to ve výši 580 Kč/MWh, pokud ji vyrobíte v kogenerační jednotce do el. výkonu 1 MW. Tento příspěvek můžete uplatňovat na elektřinu vyrobenou během celého dne bez rozlišení pásma vysokého a nízkého tarifu.

Co je pro to nutno udělat?

1. Potřebujete mít vyřízenou licenci na výrobu elektřiny (i pokud elektřinu neprodáváte, ale chcete nárokovat příspěvek na elektřinu vyrobenou z kogenerace, tzn. chcete za ni dostávat peníze). Licence vyřizuje Energetický regulační úřad ? www.eru.cz.

2. Musíte se zaregistrovat u Operátora trhu s elektřinou jako registrovaný účastník trhu (RÚT). Informace o registraci najdete na internetových stránkách www.ote-cr.cz (formulář vzor A).

3. Potřebujete Osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla, kterou vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Žádost o vydání osvědčení si můžete stáhnout ze stránek MPO ? www.mpo.cz.

4. Musíte uzavřít 2 smlouvy (smlouva o připojení zdroje k distribuční soustavě a smlouva o úhradě příspěvku) s vaším územně příslušným distributorem elektřiny, což je buď ČEZ nebo E.ON. Pro uzavření smlouvy budete potřebovat všechny tři výše uvedené doklady.

5. Musíte mít nainstalován elektroměr pro měření vyrobeného množství elektřiny, který odpovídá vyhlášce 326/2005.

Pokud byste chtěli uplatnit příspěvek ve výši 1740 Kč/MWh pouze na elektřinu, kterou vyrobíte v pásmu vysokého tarifu, bude nutno s distributorem elektřiny smluvně specifikovat časová pásma vysokého tarifu pro čerpání tohoto zvýšeného příspěvku (max. 8 hodin za den).Jestliže používáte elektřinu vyrobenou v kogenerační jednotce pro zásobování svého vlastního objektu a přebytky prodáváte do sítě, můžete si rovněž nárokovat příplatek za celkovou vyrobenou elektřinu (nejen tedy pro tu, kterou prodáváte do sítě). V tomto případě však bude nutné jasně oddělit elektřinu dodávanou do sítě od ostatní spotřeby, což si vyžádá instalaci druhého elektroměru.

Všechny žádosti naleznete (kromě uvedených webových stránek) ke stáhnutí v jednom balíčku zde, a to ze sekce Dokumenty ke stažení.

 

Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení