12. ročník konference
Dny kogenerace
22-23.10.2019

Přednášející / Speakers 2019

 v přípravě.

 

 

  


David Bauer, COGEN Czechbauer

 

Předseda rady COGEN Czech

 

  

 

 

 


 

Ing. René Neděla, MPONedela

 

Přednáška: Národní klimaticko-energetický plán

 

 

 

 

 

 


Lenka Kovačovská, ČPSKovacovska

 

Přednáška: Zemní plyn v české energetice

 

 

 

 

 

 


 

Hans Korteweg, COGEN Europe

Korteweg

Hans Korteweg is COGEN Europe’s Managing Director since May 2017. He has more than 
15 years of energy and environment policy experience, during which time he spearheaded 
the implementation of effective communication and lobbying strategies for high-growth 
organisations in Brussels, across Europe and internationally. He also has a decade 
of association management experience. Mr. Korteweg is a French-born Dutch-American. 
He holds a BA in International Affairs and Politics from Vesalius College – Vrije Universiteit 
Brussel (VUB), Belgium. He is also an Advanced Management Programme graduate 
of the IE Business School in Madrid, Spain. Most recently, Mr. Korteweg was 
Director of Communications and Government Affairs, EMEA Region, 
for the Westinghouse Electric Company. 

 

Přednáška: Cogeneration in the EU long term decarbonisation strategy

 

 


člen rady ERÚ

 

 

Změny v podpoře KVET

 

 

 


Martin Hájek, TS ČRhajek

 

 

Role CZT a KVET v dekarbonizaci energetiky

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Vývoj evropské energetické legislativy - Blahoslav Němeček, Ernst & Youngnemecek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Nové 
možnosti uplatnění flexibility KJ na trhu s elektřinou  - Tomáš Mužík, Nano-Energies

 


 

Ing. Martin Michek, ČAPLDS

Ing_MICHEK_0086

Specializuje se na oblast energetiky - především na elektroenergetiku a s tím související českou
a evropskou legislativu. Dále na oblasti projektového, finančního a výkonového řízení velkých společností i skupin a to nejenom v oblasti energetiky. Od  roku 2016 doposud vykonává funkci výkonného ředitele České asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav v.z. a od roku 
2014 zastává funkci jednatele a výkonného manažera poradenské společnosti PMAC, spol. s r.o. 
V předchozích letech pracoval  v poradenské společnosti Euroenergy, s.r.o. ve funkci ředitele 
a ve společnosti ČEZ Měření, s.r.o. ve funkci jednatele a na pozici obchodně-ekonomického 
ředitele společnosti. Během svého působení v energetice řídil a podílel se na projektech 
a studiích Mezi nejvýznamnější patří např. vybudování největšího systému průmyslového 
měření v Evropě Converge, studie Nových technologií měření I a II, řadě ICT projektů, 
optimalizační projekty REAS i ČEZ. V tomto období  zastával funkci předsedy České 
vědecko-technické společnosti ve východočeském regionu a zároveň byl členem výboru ČENES.

 

Anotace přednášky: Role lokálních distribučních společností v měnícím se prostředí české energetiky

 Obsluha lokálních soustav je na profesionální úrovni a řídí v rámci definované lokality většinu energetických procesu. Nejde pouze o oblast dopravy energetických komodit, ale také o zajištění prodeje a často i výroby energie v dané lokalitě. Jedná se tedy o komplexní poskytování energetických služeb všem konečným zákazníkům. I zde vplatí svoboda výběru dodavatele energií a složité vazby navnořené nezávislé decentrální zdroje. V současné době není výjimkou, když profesionální provozovatel sítí provozuje zároveň jednotky až desítky distribučních lokalit.

Při implementaci Smart Grids technologií vycházíme především z oblasti obsluhy a dodávky elektrické energie.  Tato oblast je LDS dlouhodobě nejlépe a nejpodrobněji zpracovávána. Kromě dodávky elektrické energie provozovatelé LDS zajišťují také dopravu a dodávku dalších energetických komodit, zejména plynu a vody, ale i centrálních dodávek tepla, technologických plynů a dalších energetických komodit. Energetická obsluha v lokálních soustavách řeší většinou současně implementaci inteligentních technologií pro všechny dodávané energie.  Komplexní přístup a jednotný dispečink provozu utilit dává dobrý předpoklad pro komplexní a efektivní obsluhu..  V porovnání s provozovateli regionálních soustav má provozovatel LDS výhodu v pevně ohraničené oblasti, která má jednoduší požadavky na unbundling, komunikaci, zpracovaní a vyhodnocení energetických dat. Další výhodou  je možnost podpory podrobného ekonomického vyhodnocení energetické nákladovosti jednotlivých procesů, produktů a energetických služeb v rámci jejich osobního přístupu a cílené obsluze jednotlivých odběrných a předacích míst.

Implementace nových inteligentních technologií je pro provozovatele všech sítí dlouhodobou investicí, která významně zasahuje do investičních plánů provozovatelů sítí. Provozovatelé LDS nehospodaří s tak vysokou hodnotou budgetu, a proto přistupují k problematice systematicky a cíleně vykrývají všechny funkcionality, oblasti a utility novými technologiemi. V jejich případě se nejedná o pilotní projekty na otestování některých z funkcionalit Smart Grid, ale o postupné a komplexní pokrytí celé lokality novou technologií.  Vysoká míra penetrace zdrojů v LDS vede k tvorbě individuálního řízení dodávek v dané lokalitě s cílem zamezení přetoků energií do nadřazených soustav. Obecně lze říci, že řízení vyrovnané bilance a optimalizace přetoků je jedním z priorit moderních lokálních sítí.

 

 

 


Olivier Bucheli, Solid Power

 

Microcogeneration perspective

 

 


MIlan Šimoník, COGEN Czech

 

Aukce podpory KVET v Německu

 

 


16:00 – 17:30     Panelová diskuse: Uhlíková daň


Jan Harnych, MŽP, Martin Hájek, Lenka Kovačovská, Blahoslav Němeček, Martin Sedlák.


 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 


 

Ing. Martin Sedlák, Svaz moderní energetikysedlak

 

 

 

  


 Ing. Josef Jeleček, COGEN Czech

jelecek-sme

 

Přednáška: OZE a plyn budou základem decentralizované energetiky

 

Plynová kogenerace bude OZE krýt záda

 


Martina Krčová

 

Přednáška: Pohled municipalit na energetické hospodářství a příležitosti pro změnu 

 


 Jaroslav Klusák, energetický manažer města Litoměřice, Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO)

 

Klusak_foto

Energetický management - cesta k energetické soběstačnost měst - 

 

V České republice, stejně jako v ostatních vyspělých zemích, se stále více akcentuje potřeba hledat nové přístupy, jak dlouhodobě posilovat kapacity plánování ve veřejné správě v klíčových oblastech rozvoje, ke kterým patří mj. i udržitelná energetika.

Litoměřice patří mezi rozvinuté Místní agendy 21 a v roce 2015 dosáhlo nejvyšší Kategorie A. Zároveň město uskutečňuje pokročilé aktivity i v oblasti rozvoje udržitelné energetiky. Od roku 2014 je město členem Energy Cities a v roce 2016 vstoupilo do iniciativy Paktu starostů a primátorů.

 

Prezentace popisuje základní oblasti činnosti energetického managementu města. Mezi základní oblasti, které budou prezentovány patří především: i) energetické plánování; ii) EPC projekt; iii) fond úspor energie; iv) podpora instalace solárních panelů; v) renovace objektů v nízkoenergetickém standardu; vi) činnosti v rámci Sdružení energetických manažerů měst a obcí.  

 

 


 

Srovnání CZT s jinými alternativami - Miroslav Šafařík, Porsenna

 


 Legislativa a ekonomika provozu plynové kogenerace - Ladislav Chaloupka, ČEZ Energo

 

 

 


Jakub Maščuch, ČVUT UCEEBMascuch_foto_II

 

Jakub Maščuch se věnuje inovacím v energetice. Energetiku vystudoval na Fakultě strojní ČVUT, zajímají ho decentralizované zdroje a energy performance contracting. Je členem rady Asociace poskytovatelů energetických služeb. V roce 2015 získal za mikroelektrárnu Wave E.On Energy Globe Award ČR v kategorii Nápad. Jakuba velmi zajímá budoucnost energetického průmyslu v kontextu transformace ekonomiky a společnosti.

Mikroelektrárna Wave a „jiná“ ekonomika OZE; 

Příspěvek se věnuje širším ekonomickým souvislostem nasazení kogenerace z biomasy u veřejných investorů.

Zdůrazní zásadní vliv „pohledu investora“ na výsledek ekonomických hodnocení.

Dále uvádí zkušenosti z pilotního nasazení Wave, mikrokogenerace pracující s ORC na biomasu vyvinuté na ČVUT.

 

 

 

 

 

 

 


ORC jednotky pro vyuziti odpadního tepla KJ - Josef Géba, B:Power

 

 

 

 


Změny v pravidlech provozování DS - v jednání

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Přednášející / Speakers 2018

 

Ing. Josef Jeleček, COGEN Czechjelecek-sme

 

Přednášky: Malá a střední plynová kogenerace – výzvy a příležitosti

 

Plynová kogenerace bude OZE krýt záda

  


 

Ing. René Neděla, MPONedela

 

Přednáška: Jak ovlivní zimní balíček českou energetiku

 

 

 

 

 

 


 

Ing. Tomáš Hüner, Siemenshuner

 

Přednáška: Plány a reality české energetické politiky 

 

 

 


 


 

Hans Korteweg, COGEN EuropeKorteweg

Hans Korteweg is COGEN Europe’s Managing Director since May 2017. He has more than
15 years of energy and environment policy experience, during which time he spearheaded
the implementation of effective communication and lobbying strategies for high-growth
organisations in Brussels, across Europe and internationally. He also has a decade
of association management experience. Mr. Korteweg is a French-born Dutch-American.
He holds a BA in International Affairs and Politics from Vesalius College – Vrije Universiteit
Brussel (VUB), Belgium. He is also an Advanced Management Programme graduate
of the IE Business School in Madrid, Spain. Most recently, Mr. Korteweg was
Director of Communications and Government Affairs, EMEA Region,
for the Westinghouse Electric Company. 

 

Přednáška: Kogenerace je součástí udržitelné evropské energetiky

  


 

Ing. Ladislav Havel, MPOHavel

Přednáška: Malá a střední kogenerace v novele zákona o POZE

 

 

 


 


 

Ing. Jan Pokorný, ERÚpokorny

Anotace přednášky: Změny
v podpoře KVET

 

 

 

 

 


 

Dr. Martin Maslaton, B.KWK, Německomaslaton


Anotace přednášky: Zkušenosti s aukcemi KVET v Německu

 

 

 


 

Ing. Jiří Gavor, CSc., ENAGavor

Je zakladatelem, majitelem a řídícím pracovníkem konzultační firmy ENA. Zároveň je výkonným ředitelem ANDE – Asociace nezávislých dodavatelů energie. Je specialistou
na vývoj energetických trhů, relace cen, daní a konkurenceschopnosti veškerých druhů paliv a energií.
K těmto tématům pravidelně publikuje včetně prezentací na mezinárodních konferencích. Spolupracuje s řadou prestižních institucí včetně mezinárodních arbitrážních tribunálů. Angažuje se rovněž při formování názorů na směřování státní energetické koncepce ČR a dalších aktuálních problémů energetiky, včetně spolupráce se sdělovacími médii všech typů. Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Vládě ČR. 


Anotace přednášky: Perspektiva zemního plynu pro Evropu a ČR

Zemní plyn, přestože jeho environmentální výhody v moderní energetice jsou zřejmé, trpí stigmatem fosilního, tedy pro mnohé pro budoucnost nepřijatelného paliva. V českých podmínkách k tomu přistupuje stigma energetické závislosti na Rusku. Zemní plyn a způsoby jeho přepravy do Evropy se také stávají palčivým politickým tématem, což dokládá i boj o rozšíření plynovodu Nord Stream, což je trasa obcházející Ukrajinu. Přesto spotřeba zemního plynu v posledních letech v Evropě i v ČR stoupá, a vzhledem k rizikům spojeným s předpokládaným rozvojem jaderné energetiky v ČR může zemní plyn v budoucnu hrát ještě významnější roli, než mu přisuzuje stávající energetická koncepce.

 


 

Ing. Jiří Strnad, SEPS  strnad

 

Přednáška: Nařízení o vnitřním trhu s elektřinou

 

 

 

 


 

Ing. Jiří Vecka, Teplárenské sdružení ČR VECKA

 

Přednáška: Rozvoj kogenerace a teplárenství do 2030 

 

 


 

Stanislav Chvála, Nano-EnergiesChvala

 

Stanislav Chvála je ředitel Strategie a rozvoje ve společnosti Nano Energies, kde je zodpovědný za rozvoj agregátora flexibility. Dále pracuje na rozvoji konceptu sdílení elektřiny mezi výrobci a spotřebiteli. Do Nano Energies přišel z ČEZ ESCO. Před příchodem do Skupiny ČEZ působil osm let ve Velké Británii, kde sbíral zkušenosti především v bankovním sektoru a energetickém poradenství. Vystudoval ekonomii na University of Hull a MBA na University of Manchester.  

 

Stanislav Chvála is Director of Strategy and business development in Nano Energies with responsibility for development of the flexibility aggregator. His task is also to progress
the concept of peer-to-peer energy sharing. His arrival to Nano Energies was preceded
by tenure in ČEZ ESCO.  Prior to work in CEZ Group he spent eight years in the UK, where
he was gaining experience predominantly in the banking sector and energy consulting.
He obtained economics degree from the University of Hull and then MBA from university of Manchester.

 

Anotace přednášky: Využití KJ na podpůrné služby 

 


 

Ing. Martin Střelec, Ph.D., Západočeská univerzita Plzeństrelec

 Anotace přednášky: 
Bezpečné využití flexibility pro řízení soustavy a obchodní účely


V příspěvku bude prezentováno využití výkonové flexibility  s důrazem na bezpečnost provozu elektrizační soustavy a zohledněna role decentralizované výroby/CHP v konceptu
možného využití flexibility. 

 

 

 


 

Ing. Martin Sedlák, Svaz moderní energetikysedlak

 

Přednáška: Zimní balíček impulsem pro moderní energetiku

 

 


 

Mgr. Pavel Doucha, AK DouchaŠikoladoucha

 
Pavel Doucha je společníkem a jedním ze zakladatelů advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o., která se specializuje na právní služby klientům v sektoru energetiky a spolu se sesterskou společností DS Energy Consulting s.r.o. poskytuje komplexní právní, ekonomické a technické poradenství projektům s oblasti energetických úspor, výroby, distribuce a obchodu s energiemi.

Přednáška: Energetická legislativa z pohledu samovýrobce   


Spotřebitelé mají být podle zimního energetického balíčku EU klíčovým hybatelem dalšího vývoje evropské energetiky. Co si lze pod tímto konstatováním představit? Jaké příležitosti z probíhajících změn vyplývají pro české podniky a domácnosti? A jaké nároky bude na spotřebitele jejich nová role klást? Těmto tématům se bude prezentace věnovat.

 

  


 

Ing. Milan Vích, Energetický manažer Pardubického krajViche

 

Milan Vich v roce 1984 absolvoval ČVUT Praha, fakultu strojního inženýrství se specializací
na robotiku. Po studiu projektoval robotizovaná pracoviště a vedl jako HIP výstavbu
průmyslových technologických objektů hlavně v chemickém průmyslu. V devadesátých letech
se podílel na restrukturalizaci spotřebního družstva Jednota v Pardubicích, zkonstruoval
zmrzlinový stroj a řídil několik let společnosti na projekty a dodávky TZB se zaměřením hlavně
na vzduchotechniku, klimatizaci, zdravotechniku a topení. Od roku 2000 pracoval jako ředitel
a generální ředitel ve výrobní strojírenské společnosti. Při své obchodní činnosti procestoval
celou řadu zemí a obchodní jednání vedl vedle evropských zemí i ve velmi exotických destinacích
jako Nigérie, či Súdán.
Od roku 2013 je na pozici energetického manažera Pardubického kraje. Ve své funkci se snaží
zúročit veškeré nabyté zkušenosti ze všech stran barikády energetické problematiky
(projekce, dodávky, výroba a podobně). Snaží se, aby Pardubický kraj byl lídrem mezi kraji v ČR,
co se týče energetického managementu a využívání nových technologií, které přispívají
ke zvyšování energetické efektivity.

Přednáška: Zkušenosti s EPC projekty z pohledu zadavatele

Příspěvek má název  „Problematika EPC z pohledu zadavatele“. EPC projekty jsou mnohdy nositeli technologie kogenerace a nezřídka je nasazení kogeneračních jednotek ekonomickým tahounem celého projektu. Koncem minulého roku jsme vydali knížku, kde je (populárně řečeno) popsáno jak na to z pohledu investora, nebo chcete-li zadavatele projektu. Je zde popsána geneze přípravy a realizace projektu EPC, jsou zde praktické poznatky jaká úskalí je možno očekávat a jak je překonávat. Je zde předložen jakýsi „ průzkum bojem“ pro další zadavatele, aby tento průzkum nemuseli opakovat. 
Pohled a zkušenosti zadavatele pro realizaci projektů EPC dosud nebyly v České republice prezentovány a publikovány, takže se určitým způsobem jedná o nový počin, který může pomoci mnoha zadavatelům jak ve veřejném, tak i komerčním sektoru. 


 

Ing. Pavel Gadas, MŽPgadas

 

Přednáška: Legislativa a strategické dokumenty v ochraně ovzduší

 

 

 

 

 


 

Ing. Tomáš Voříšek, SEVEn vorisek

 

Přednáška: Možnosti efektivního zásobování energií

 

 

 

 

 

 


 

Martin Panáč, Siemenspanac

 

Martin Panáč  je absolventem VUT Brno, obor Elektroenergetika (1994). Následně nastoupil do společnosti JME s.r.o., kde pracoval v oddělení rozvoje sítí VN. Od roku 1996, kdy nastoupil do společnosti ABB PBS, divize elektráren, pracoval v divizi elektráren na  projektech ECKG Kladno, Ledvice. Od roku 2003 působil ve společnosti Siemens jako aplikační inženýr se specializací na generátory, ochrany, AVR.Od roku 2008 pracoval v servisní divizi parních turbín  jako vedoucí projekčního oddělení a od roku 2011 působil jako projektový manažer na projektu rekonstrukce elektrárny Prunéřov II. Po ukončení projektu Prunéřov II, od roku 2016, se specializuje na problematiku nových technologií určených pro akumulaci elektrické energie
a jejím následným využitím.Především se jedná o  bateriové systémy velkých výkonů.
Je vedoucím kompetenčního centra  v rámci střední a východní Evropy zajištující realizace bateriových systémů.
Kontakt: tel. +420 734 424 721, e-mail: martin.panac@siemens.com

 

Přednáška: Kogenerace a baterie se mohou dobře doplňovat

  


 

Ing. Tomáš Bičák,PhD., TEDOM, a.s.

 

Tomáš Bičák je vedoucím Úseku vývoj a inovace ve společnosti TEDOM, kde odpovídá za vývoj sériových produktů řady Micro a nové řady Flexi. Předchozí působení ve firmě TEDOM a RWE Plynoprojekt bylo zaměřené na technicko-ekonomické posuzování vhodnosti instalace kogeneračních jednotek a dalších energetických zařízení do energetických hospodářství výtopen a průmyslových podniků.


Přednáška:
 Vývoj kogeneračních jednotek

Přestože kogenerační jednotky spalujících plynná paliva využívají principy a technologie známé již více než 100 let, stále probíhá jejich další vývoj. Malé a střední kogenerační jednotky musí splňovat nové požadavky z pohledu legislativy, účinnosti a nově i flexibility provozu. Splnění těchto požadavků je dosahováno využitím lepších komponent kogenerační jednotky i nových technologií. Prezentace je věnována především požadavkům a směrům vývoje kogeneračních jednotek na bázi spalovacího motoru.