14. ročník konference
Dny kogenerace
19-20.10.2021

Obavy z povolenek emisí jsou zbytečné

5. srpna 2004 vyšel v Hospodářských novinách článek předsedy sdružení COGEN Czech, ing. Josefa Jelečka, který reagoval na současné diskuse o přidělování povolenek k vypouštění emisí oxidu uhličitého. Přinášíme plné znění tohoto článku:

Zdražení elektřiny, zavírání uhelných elektráren a nutnost elektřinu dovážet - to vše předvídají čeští průmyslníci a zejména energetici v článcích o systému přidělování povolenek k vypouštění emisí oxidu uhličitého podle národního alokačního plánu. Hrozba snižování výroby elektřiny a následného zvýšení jejího dovozu, způsobená tlakem na snižování emisí, je ale značně přehnaná.

Česká republika je evropským rekordmanem v produkci skleníkových plynů na jednoho obyvatele. Produkuje 12,5 tuny oxidu uhličitého na hlavu ročně. Tradiční průmysloví obři Evropy přitom vykazují méně: Velká Británie 9,1 a Německo 10,4 tuny na hlavu, nemluvě o skandinávských zemích s méně než sedmi tunami.

Kde je příčina? Jednoznačně v nízké účinnosti přeměny energií, zejména ve výrobě elektřiny v kondenzačních elektrárnách s nízkou účinností. Dalším důvodem je takřka výlučné používání uhlí k výrobě elektřiny v tepelných elektrárnách (i v průmyslu) ve srovnání s uhlovodíkovými palivy, jako jsou zemní plyn či biomasa. Spalováním uhlí, kde hořlavinu tvoří takřka stoprocentně uhlík, se vytvoří mnohem více emisí oxidu uhličitého než u jiných paliv.

V zájmu občanů tohoto státu tedy určitě není udržovat v provozu uhelné kondenzační elektrárny, které pracují s třicetiprocentní účinností (70 procent energie vyletí ven komínem a chladící věží). Proto by systém přidělování povolenek pro vypouštění emisí neměl být nastaven tak, aby vyhovoval jejich provozovatelům, natož pak vlastníkům dolů. Z jejich pohledu platí, že čím nižší je účinnost elektráren, tím více se prodá uhlí. Prostor pro výstavbu nových, účinnějších elektráren je však velký a při správné energetické politice budou rizika pouze přiměřená (žádné podnikání není bez rizika).

Budoucnost je pak prosazování kombinované výroby elektřiny a tepla. Při výrobě elektřiny vzniká teplo, které se ve velkých elektrárnách vypouští bez užitku (či ještě s negativními dopady) do okolí. Toto teplo je však možné využít, samozřejmě jen v takovém případě, že nové zdroje nebudeme stavět v polích v blízkosti dolů, ale podstatně blíž ke spotřebitelům tepla i elektřiny. Decentralizované zdroje kombinované výroby naprosto běžně dosahují účinnosti přes 80 procent. Oproti tradiční výrobě tedy ušetří až polovinu paliva. Zdrojů s takto vysokou účinností bylo v České republice postaveno od roku 1990 několik set kusů. Vzhledem k uspořádání trhu s elektřinou se však jejich provoz stává méně zajímavým než dříve. Tento trh totiž příliš nepočítá s výrobou elektřiny v jiných místech, než je přenosová soustava, proto neumí správně ocenit veškeré přínosy těchto zdrojů.

Z těchto důvodů Evropská komise přijala směrnici, která kombinovanou výrobu v Evropské unii podporuje. Členské státy ji mají zapracovat do své legislativy. Mají také do dvou roků zmapovat potenciál pro možnou stavbu těchto zdrojů a snažit se tento potenciál využít, zejména odstraněním bariér a diskriminace, případně i oceněním účinnosti. Tento potenciál se v České republice odhaduje na 2700MW, a to jenom v zemním plynu.

České elektrárny nyní mají nadprodukci elektřiny více než 16 TWh (téměř třetina výroby jde na export). Pokud v příštích deseti letech dokážeme využít zmíněný potenciál kombinované výroby, budeme mít i v roce 2014 zhruba stejný přebytek elektřiny jako dnes, i kdyby spotřeba skutečně rostla podle nejvyššího scénáře (2,5 procenta ročně). Můžeme tady odstavit uhelné kondenzační elektrárny s nízkou účinností s celkovým výkonem zhruba 2000 MW, aniž bychom se museli bát, že budeme muset elektřinu dovážet.

Naopak ke zdražení elektřiny skutečně může dojít. Postupné zdražování můžeme očekávat jako důsledek monopolizace elektroenergetiky. Česká vláda povolila sice ne úplné, ale značné spojení dominantního výrobce elektřiny s distribučními společnostmi, a v budoucnosti zřejmě dojde i k jeho propojení s těžbou paliva. To povede k monopolizaci. A monopolizace trhu většinou vede k vyšším cenám. Nebo si někdo myslí, že bychom například telefonovali laciněji, kdyby mobilní telefony u nás provozoval jen jeden operátor? Snad není naše paměť tak krátká?

Ing. Josef Jeleček
předseda sdružení COGEN Czech

I don't apperceive what it is about the bendable blow and matte finish, but I accept a anemic atom for printed suede Louboutin Outlet. One of the best brands to cull this off is YSL Wallet Outlet. I accept to acquaint you about a backpack attraction of mine. I am in fact mad at myself that I did not splurge on the Ralph Lauren Polo Outlet Croc Muse Two which has two colors that I admire with a sueced croc pattern. To see a formed suede accomplishment off a that I already adore, my affection melts. Replica Watches are additionally pretty reflective of their user's persona. Amazing furthermore multi-colored are commonly worn because of the younger. Conversely, exquisite dress Swiss Rolex Replica are regularly sported by highly developed gentlemen. And then usually there's the luxurious Replica Designer Handbags worn by the individuals who're properly to complete. Check out observing your mates furthermore you can before long see how the layouts are actually ranging.
Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení