14. ročník konference
Dny kogenerace
19-20.10.2021

COGEN Czech
spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

je spolkem právnických a fyzických osob, jejichž činnost souvisí s výrobou a provozem kogeneračních technologií, jejich projektováním a prodejem a poradenskou činností v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla(KVET).

 Cíle spolku

  • podpora KVET

  • vytváření příznivějších legislativních a ekonomických podmínek pro rozvoj kogenerace, zastupování a prosazování zájmů výrobců a uživatelů kogeneračních technologií

  • šíření informací o ekonomických a ekologických výhodách kogenerace  

Mezi aktuální témata patří: 

  • diskuse o systému podpory KVET na půdě Energetického regulačního úřadu

  • snaha o zjednodušení připojování výroben elektřiny využívajících kombinovanou výrobu k distribuční soustavě a snížení investičních nákladů s tím spojených, neboť výkonově malé výrobny jsou stávajícími podmínkami významně ovlivňovány  

Členství ve spolku

COGEN Czech nabízí spolupráci:

  • výrobcům a provozovatelům kogeneračních technologií
  • projekčním, poradenským a obchodním společnostem
  • vzdělávacím, výzkumným a vývojovým institucím
  • energetickým distribučním společnostem
  • všem zájemcům z řad fyzických i právnických osob, jejichž činnost nebo zájmy souvisí s problematikou rozvoje využití KVET.

Orgány spolku

Členská schůze - nejvyšší orgán spolku. 

Rada - nejvyšší orgán spolku v období mezi členskými schůzemi. Rada má šest členů z řad členů spolku. Pět členů je voleno členskou schůzí na tříleté funkční období, šestým členem je výkonný ředitel.
V současné době má rady tyto členy:

Ing. David Bauer, ČEZ Energo, s.r.o. - předseda rady 
Ing. Josef Jeleček, TEDOM a.s.
Ing. Jiří Šimek, innogy Energo, s.r.o.  
Ing. Branislav Posuch, MVV Energie CZ, a.s.
Ing. Milan Váša, E.ON Energie, a.s.
Ing. Milan Šimoník 


Kontrolní komise - je tříčlenná a je volena členskou schůzí na tříleté funkční období.
V současné době má kontrolní komise tyto členy:

Ing. Michal Koutník, Ph.D., VYTEZA, s.r.o. - předseda komise
Ing. Lukáš Dobeš, ČEZ Energo, s.r.o.
PhDr. Vlado Murár, individuální člen   

Výkonné pracoviště - Ing.  Milan Šimoník - výkonný ředitel 

 

I don't apperceive what it is about the bendable blow and matte finish, but I accept a anemic atom for printed suede Louboutin Outlet. One of the best brands to cull this off is YSL Wallet Outlet. I accept to acquaint you about a backpack attraction of mine. I am in fact mad at myself that I did not splurge on the Ralph Lauren Polo Outlet Croc Muse Two which has two colors that I admire with a sueced croc pattern. To see a formed suede accomplishment off a that I already adore, my affection melts. Replica Watches are additionally pretty reflective of their user's persona. Amazing furthermore multi-colored are commonly worn because of the younger. Conversely, exquisite dress Swiss Rolex Replica are regularly sported by highly developed gentlemen. And then usually there's the luxurious Replica Designer Handbags worn by the individuals who're properly to complete. Check out observing your mates furthermore you can before long see how the layouts are actually ranging.
Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení