12. ročník konference
Dny kogenerace
22-23.10.2019

Dny kogenerace 2019

Přihláška účastníka konference Dny kogenerace, 22-23.10.2019

Příjmení *
   
Jméno *
   
Titul
   
Firma / vysílající organizace *
   
Adresa vč. PSČ *
   
* (V případě soukromé osoby napište "0")
   
DIČ * (V případě neplátce DPH vyplňte "neplátce".)
   
Člen COGEN Czech *
Ano
Ne
   
Účastnický poplatek (včetně DPH 21%)
 
 
 

Při registraci
 

do 22.9.2019           po 22.9.2019

účast na dvoudenní konferenci 

          člen COGEN Czech

          účastníci ze státní správy a samosprávy

8 470,- Kč                9 680,- Kč

6 050,- Kč                7 260,- Kč

3 630,- Kč                4 840,- Kč

účast pouze druhý den

          člen COGEN Czech

          účastníci ze státní správy a samosprávy

3 630,- Kč                4 235,- Kč

2 057,- Kč                2 662,- Kč

1 210,- Kč                1 815,- Kč

   

Účastníci z akad.sféry
Pedagog, doktorand, student (pouze limitovaný počet, nezahrnuje účast na spol. večeru).
Žádosti zasílejte na reditel@cogen.cz)

                    1 210,- Kč

 

   
Potvrzujeme účast na společenském večeru
22.10.2019 od 18.00 hod.*
Ano
Ne
   

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení a elektronický sborník prezentací.
Jednacími jazyky jsou čeština a angličtina. Program 22.10.2019 bude simultánně tlumočen.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu.

Jednou přihláškou lze přihlásit i více osob, výše účastnického poplatku je pak součtem za všechny osoby.
Jména a případně odlišné podmínky přihlášky dalších osob uveďte v poznámce.

Provedená registrace je závazná, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku.

Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: 
- více než 14 dnů před konáním konference - bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, 
- méně než 14 dní před konáním konference - bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Úhradu účastnického poplatku proveďte ve prospěch účtu COGEN Czech 1933601339/0800, variabilní symbol 22102019.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno osoby, která provedla registraci.

Po obdržení platby vám zašleme daňový doklad.

Platby ze zahraničí: IBAN: CZ21 0800 0000 0019 3360 1339, SWIFT: GIBACZPX


Výše účastnického poplatku (Kč včetně DPH 21%) *
   
Číslo účtu *
   
Vyplnil *
   
Telefon
   
E-mail *
 

Na tuto adresu bude odesláno potvrzení
o přijetí přihlášky. 

 

V případě pozdějších změn k odeslané přihlášce nám pište na adresu reditel@cogen.cz.

Souhlasím se zasíláním newsletteru COGEN Czech
Poznámka
Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním svých osobních údajů.