13. ročník konference
Dny kogenerace
20-21.10.2020

Workshop MPO - Dopady vysokého podílu distribuované výroby do ES ČR

27.6.2017
V pondělí 12. června 2017 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu konal druhý ze série workshopů k Národnímu akčnímu plánu pro chytré sítě (NAP SG). Tématem diskuse s odbornou veřejností byly dopady integrace vysokého podílu distribuované výroby do ES ČR. 

 

Workshopu „Dopady integrace vysokého podílu distribuované výroby do ES ČR“ se v rámci panelové diskuse zúčastnila náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro energetiku Lenka Kovačovská. V úvodním slově uvedla, že téma chytrých sítí rezonuje v České republice i v EU. "Také tzv. zimní legislativní balíček Evropské komise řeší aspekty rozvoje decentrální výroby a zavádí nové účastníky na trhu s elektřinou, jako jsou agregátoři či lokální energetická společenství,"uvedla Lenka Kovačovská.

Prezentaci na téma dopadů rostoucího počtu decentrálních zdrojů na distribuční sítě a na přenosovou soustavu přednesli zástupci řešitelského týmu NAP SG. S dalšími příspěvky se připojil také prof. Tlustý z ČVUT, který ve svém vystoupení zdůraznil, že rozvoj decentrální výroby elektřiny přinese podstatné změny bilance zejména na hladině nízkého napětí. Připomněl také, že přenosová soustava a distribuční sítě musí do budoucna v oblasti řízení sítí daleko více spolupracovat. Poté vystoupil Š. Chalupa z Komory OZE, který předložil statistiky rozvoje obnovitelných zdrojů ve světě. V následné diskusi byly zodpovězeny otázky, které zaslali účastníci workshopu předem a také další otázky z pléna. Výstupy z tohoto workshopu budou využity v dalším postupu, navrhování a realizaci řešení opatření NAP SG.

Následující workshop k NAP SG plánuje MPO na září 2017, bližší informace budou zveřejněny na webu MPO.

Prezentace z workshopu ke stažení: https://www.mpo.cz/cz/energetika/konference-seminare/workshop-mpo---dopady-integrace-vysokeho-podilu-distribuovane-vyroby-do-es-cr--228627/

Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení