13. ročník konference
Dny kogenerace
20-21.10.2020

Vznikl Svaz moderní energetiky

17.4.2018
Jednotlivé části moderní energetiky, jako jsou obnovitelné zdroje, akumulace energie, kombinovaná výroba elektřiny a tepla, elektromobilita nebo nastupující digitální řešení spojí Svaz moderní energetiky. Jeho cílem je otevřít prostor pro rozvoj nových technologií, které zvýší konkurenceschopnost domácí ekonomiky, zlepší životní prostředí a nabídnou prostor pro uplatnění inovací.17.4.2018

Zakládajícími členy jsou Aliance pro energetickou soběstačnost ALIES, AKU-BAT CZ, COGEN Czech, Česká technologická platforma pro Smart Grid a Solární asociace. Akademickou sféru ve svazu zastupují Univerzitní centrum efektivních budov ČVUT v Praze a Centrum ENET při VŠB – TU Ostrava. 

„Základním cílem Svazu moderní energetiky ČR je zajistit dobré podmínky pro technologický růst české ekonomiky. Naše úsilí bude rámovat snaha o to, aby domácí ekonomiku poháněly moderní zdroje energie, mezi které však nepatří pouze elektrárny nebo teplárny, ale také energetické služby nebo využití virtuálních řešení. Klíčové bude zajistit spolehlivé a dostupné zásobování energií pro všechny kategorie odběratelů při zachování požadavků na čistotu ovzduší, energetickou nezávislost a dlouhodobě nízké ceny,“ představuje prioritní cíle Svazu moderní energetiky ČR jeho programový ředitel Martin Sedlák.

Celý článek: https://roklen24.cz/a/SRzEB/svaz-moderni-energetiky-zastresi-proudy-progresivnich-technologii

Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení