13. ročník konference
Dny kogenerace
20-21.10.2020

Výkladové stanovisko ERÚ k zpětné výplatě podpory za rok 2017

14.5.2018
ERÚ vydal výkladové stanovisko, které výrobci elektřiny z KVET, který v roce 2017 obdržel podporu podle bodu 3.2.2 cenového rozhodnutí a v období od 1. dubna 2017 do 31. prosince 2017 neprovozoval kogenerační jednotku po celou délku provozních hodin zvolených pro rok 2017, může požádat o podporu i za elektřinu vyrobenou během provozních hodin v období od 1. ledna 2017 až 31. března 2017 tak, aby nebyl překročen maximální počet provozních hodin v daném kalendářním roce, pro které je možné uplatnit nárok na podporu elektřiny z KVET a jednalo se o souvislé nepřerušované období. Toto stanovisko se týká výroben uvedených do provozu od 1.1.2016. 

Zdroj: http://www.eru.cz/cs/-/vykladove-stanovisko-k-postupu-aplikace-bodu-3-7-cenoveho-rozhodnuti-energetickeho-regulacniho-uradu-c-2-2017-ze-dne-29-brezna-2017-kterym-se-meni-cen.

 

Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení