13. ročník konference
Dny kogenerace
20-21.10.2020

V energetice přichází doba hybridní

21.10.2017 - Z tisku
A malé a střední kogenerace budou u toho. 

O roli malých řiditelných zdrojů v postupně se decentralizující energetice budeme za účasti distributorů, obchodníků, dodavatelů technologií i provozovatelů diskutovat již příští týden na konferenci Dny kogenerace 2017, na kterou je stále možno se přihlásit. 

...je třeba zdůraznit význam zachování a rozvoje malých i velkých systémů CZT, které již nebudou sloužit jen jako jednosměrná cesta z teplárny ke spotřebiči, ale k integraci všech dostupných energetických zdrojů v daném území (slunce, vítr, biomasa, zemní teplo, odpadní teplo). Teplárenské zdroje je též snadněji než u individuálního vytápění možno realizovat vícepalivově a reagovat tak na výkyvy cen paliv, využít akumulační schopnosti tepelné sítě či akumulátorů tepla. Trendem v zásobování energií v hustě obydlených oblastech budou tedy hybridní CZT systémy, maximálně využívající obnovitelné a druhotné zdroje v kombinaci s kogeneračními jednotkami či tepelnými čerpadly.

Celý článek: http://oenergetice.cz/teplarenstvi/milan-simonik-energetice-prichazi-doba-hybridni/

 

Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení