13. ročník konference
Dny kogenerace
20-21.10.2020

Plynová kogenerace má předpoklady k dalšímu růstu

30.10.2018 - Tisková zpráva COGEN Czech
V Čestlicích se ve dnech 23-24.10.2018 konal již 11.ročník konference Dny kogenerace. Stále se zvyšující návštěvnost odborníků z oboru i představitelů státní správy potvrzuje, že se tato konference stává tradičním místem setkávání k diskusi nad aktuálními tématy české a evropské energetiky. Konference se nevěnuje jen samotné kogeneraci, ale i energetické politice či trhu s elektřinou, které rozvoj kogenerace ovlivňují. I když zatím trh s elektřinou všechny výhody plynových zdrojů nevyužívá tak je stále více zřejmé, že plynové kogenerace se svým napojením na elektrickou, tepelnou i plynovou síť stávají jedním z podstatných článků energetického systému, integrujícího sektor elektroenergetiky, tepla i dopravy.

Ten bude maximálně využívat levnou ale proměnlivou výrobu elektřiny z OZE, která bude zálohována a vyrovnávána flexibilními zdroji, mezi něž bez pochyby plynová kogenerace patří.

Náměstek MPO pro energetiku a surovinovou politiku René Neděla představil základní parametry jednotlivých částí zimního energetického balíčku, jehož implementace do české legislativy podstatným způsobem ovlivní českou energetiku a bude velmi náročná. Základním nástrojem pro plnění cílů v oblasti OZE, emisí a úspor do roku 2030 bude národní klimaticko-energetický plán, který stanoví i požadovanou trajektorii vývoje dílčích sektorových cílů. Z něho budou vycházet i vládní nařízení, která na jednotlivá tříletá období nastaví potřebné instalované kapacity jednotlivých podporovaných zdrojů energie.

V dalším bloku na vystoupení náměstka Neděli navázal ředitel odboru energetiky a teplárenství Ladislav Havel, který hovořil o  přípravě novely zákona o podporovaných zdrojích. Ta nastaví pravidla podpory po roce 2020 a pro KVET přínáší významné novinky, zejména garance doby podpory pro výrobu elektřiny z KVET na 15 let. Též bude možné žádat o podporu i pro modernizované zdroje a po ukončení doby podpory bude dle podmínek na trhu možné poskytnout podporu k vyrovnání provozních nákladů. To potvrzuje, že výroba elektřiny z KVET i nadále zůstává jednou z priorit státní energetické politiky jako efektivní nástroj ke snižování spotřeby primárních energetických zdrojů i snižování emisí CO2.

Jednotlivým tématům, která byla na konferenci prezentována a diskutována se vrátíme podrobněji v následujících týdnech.

Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení