13. ročník konference
Dny kogenerace
20-21.10.2020

Plán rozvoje kogenerace pro Českou republiku

3. prosince 2014 byl publikován konkrétní cíl budoucího rozvoje vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) v České republice. Tento cíl vznikl na základě diskuse a výměny informací s národními odborníky na energetiku v rámci Evropou financovaného projektu CODE2 . KVET může pokrýt více než 25 % koncové spotřeby elektřiny a stát se díky vysoce efektivnímu využití fosilních a obnovitelných zdrojů pilířem udržitelných dodávek elektřiny a tepla v České republice.

Zobrazit Plán rozvoje kogenerace pro ČR (shrnutí  v češtině).

Publikovaná studie zdůrazňuje, že:

  • Zachování současného schématu podpory KVET a vytvoření dlouhodobě stabilních a předvídatelných podmínek pro kogeneraci v České republice je klíčovou prioritou pro její budoucí rozvoj.
  • Zintenzivnění podpůrných nástrojů pro zvyšování efektivity a konkurenceschopnosti systémů centrálního zásobování teplem je klíčové pro jejich budoucí ekonomické fungování a zachování stávající kombinované výroby v České republice.
  • Rekonstrukcí stávajících starých kogeneračních jednotek a instalací nových jednotek by celková výroba elektřiny v kogeneraci mohla být do roku 2030 zvýšena o 30 % na 16 TWh/rok.
  • Při uplatnění zveřejněného plánu rozvoje KVET v politice energetiky a ochrany životního prostředí by mohlo k dosažení 35 % ze stanoveného národního cíle úspor primární energie pro rok 2020 a do roku 2030 by mohlo dojít ke snížení emisí CO2 až o 6 milionů tun a k úspoře 12 TWh elektřiny ročně.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla představuje klíčový prvek ve změně způsobu výroby energie v Evropě, který bude efektivnější a zároveň ohleduplnější ke klimatu. Vytvořením národních plánů rozvoje kogenerace pro 27 členských států EU identifikuje projekt CODE2 bariéry, které v Evropě pro další rozvoj KVET dosud přetrvávají. Plány rozvoje zohledňují rámcové strategie, stav trhu a povědomí o kogeneraci v Evropě a navrhují způsob rozvoje sektoru, který přispívá k naplnění evropských energetických a klimatických cílů v roce 2020 a 2030. 

Díky silné domácí výrobě kogeneračních zařízení a díky podpůrným službám má kogenerace velmi pozitivní vliv na národní ekonomiku a stává se v České republice spolu s jadernou energií a obnovitelnými zdroji důležitým pilířem udržitelných dodávek elektřiny a tepla.

Projekt CODE2 klade zvláštní důraz na implementaci směrnice Evropské unie o energetické účinnosti, naznačuje cestu k realizaci potenciálu kogenerace v EU a hledá možnosti, jak urychlit pronikání kogenerace do průmyslu tím, že zdůrazňuje klíčové interakce trhů a strategií.

Projekt CODE2 představí tento rok finální výsledky, které budou publikovány na webové stránce projektu (www.code2-project.eu). 

 

Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení