13. ročník konference
Dny kogenerace
20-21.10.2020

Návrh cenových rozhodnutí pro KVET 2013-2015

13.12.2017 - Tisková zpráva ERÚ
Energetický regulační úřad dne 12. prosince 2017 zahájil veřejný konzultační proces k cenovým rozhodnutím, která stanovují podporu pro roky 2017 a 2018 u výroben využívajících kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET), jež byly uvedeny do provozu mezi lety 2013 až 2015. 

Vydání cenových rozhodnutí, resp. výplatě podpory pro tuto skupinu výroben KVET, dosud brání chybějící notifikační rozhodnutí Evropské komise. „Důvodně očekáváme, že by Evropská komise mohla notifikaci schválit v průběhu následujících dní. Cenová rozhodnutí chceme vydat, jakmile bude notifikační proces ukončen a budeme o tom řádně informováni. V letošním roce ERÚ písemně požádal Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii o přímé zaslání textu notifikačního rozhodnutí, a tím zkrátil administraci spojenou s přípravou cenových rozhodnutí. S ohledem na dodržení zákonných lhůt pro proces vydání cenových rozhodnutí jsme taktéž zvolili nejkratší formu veřejného konzultačního procesu, kterou nám zákon umožňuje. Lhůta pro podání připomínek tak byla zkrácena na pět pracovních dní, což jistě uvítají především samotní provozovatelé kogeneračních jednotek“ říká Rostislav Krejcar, radní ERÚ rezortu POZE, statistiky energetiky a provozní agendy úřadu. 

 TZ ERÚ: http://www.eru.cz/cs/-/eru-zahajil-verejny-konzultacni-proces-k-cenovym-rozhodnutim-k-podpore-kvet

Návrh CR: http://www.eru.cz/cs/-/navrh-cenovych-rozhodnuti-kterymi-se-stanovuje-podpora-na-rok-2017-a-2018

 

Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení