13. ročník konference
Dny kogenerace
20-21.10.2020

MPO připravuje NV o zpětné výplatě podpory pro KVET

7.4.2017
MPO dnes poslalo návrh nařízení vlády do meziresortního přípomínkového řízení. 

Pokud bude nařízení v navržené formě přijato, bude ERÚ povinno vydat zpětně cenová rozhodnutí pro období, kdy nebyla vydána, což umožní provozovatelům nárokovat zpětně výplatu podpory u OTE. 

 

Jak uvedeno ve zdůvodnění, 
....v případě podporovaných zdrojů energie je právo na provozní podporu dánozákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Právo na podporu vzniká oprávněnému subjektu (výrobci elektřiny nebo výrobci tepla) nabytím účinností zákona nebo jeho ustanovení, které předmětnou podporu do zákona zavádí, s vazbou na konkrétní datum uvedení zdroje energie do provozu. Jelikož podpora podle zákona je veřejnou podporou, je nezbytné při jejím poskytování naplnit podmínky definované právem Evropské unie. Podporu je tak možné danému subjektu poskytnout až po získání kladného rozhodnutí Evropské komise (dále jen „Komise“) o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie.

...To ovšem neznamená, že by nárok na podporu měl příjemci vznikat až po vydání rozhodnutí Komise. Pokud dle vnitrostátního práva vznikl nárok na podporu příjemcům již před vydáním rozhodnutí Komise a toto rozhodnutí Komise je pozitivní, tzn. prohlašující dané opatření (podporu) za slučitelné s vnitřním trhem EU, pak je možné uspokojit nárok příjemců na podporu za celou oznámenou dobu trvání opatření, které je předmětem tohoto rozhodnutí, tedy včetně období od vzniku nároku, které vydání rozhodnutí Komise předcházelo.

 Z tohoto přístupu vychází další postup pro zpětnou výplatu podpory po získání kladného rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie za období od nabytí účinnosti zákona nebo jeho ustanovením, kterýmse podpora zavádí, a to s vazbou na konkrétní datum uvedení daného projektu do provozu....

Celý navržený text nařízení: 
http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/50-17-navrh-narizeni-vlady-o-podpore-elektriny-a-tepla-z-podporovanych-zdroju-energie-t-26-4-2017.aspx

 


 
Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení