13. ročník konference
Dny kogenerace
20-21.10.2020

Kogenerační jednotky a jejich ostrovní provoz

9.10.2017  -  Firemní informace. 
Podmínky provozu kogeneračních jednotky při paralelním připojení k síti a v ostrovním provozu.

Provoz kogenerace při paralelním připojení k síti

Podmínky paralelního provozu kogeneračních jednotek:

• Odvod vyrobeného tepla
• Dodávka paliva
• Schopnost práce v paralelním provozu (základní vlastnost)
• Chránění

Pro provoz moderních elektrických sítí je potřeba nejen zdroj činného a jalového výkonu ale i zdroj deformačního výkonu, který je nutný pro činnost nelineárních zařízení. Při paralelním provozu je zdrojem deformačního výkonu zpravidla síť. Dostatečný zkratový výkon sítě zajistí nízké zkreslení napětí i při značném harmonickém zkreslení odebíraných proudů nelineárními zátěžemi.

 

 

 Kogenerace-paralelni provoz

 

Provoz kogenerace při ostrovním provozu

Podmínky ostrovního provozu kogeneračních jednotek:

• Odvod vyrobeného tepla
• Dodávka paliva
• Schopnost práce v ostrovním provozu – řízení kogenerační jednotky
• Dostatečný výkon pro zátěž
• Odlehčení zátěže (zpravidla)
• Přizpůsobení zátěže
• Chránění

Při ostrovním provozu zpravidla prudce klesá zkratový výkon sítě a generátor kogenerační jednotky není vhodným zdrojem deformačního výkonu. Při provozu ostrovních sítí je nutné přizpůsobení zátěže zdroji – v tomto případě limitovanému výkonu točivého stroje – generátoru kogenerační jednotky.

Přizpůsobení zátěže je klíčové v případě potřeby rozběhy větších pohonů a v případě nelineární zátěže, typicky frekvenčních měničů, usměrňovačů svařovacích agregátů …

 

 Kogenerace-ostrovni provoz 

 Další informace: EL-Insta kontakty

Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení