14. ročník konference
Dny kogenerace
19-20.10.2021

Josef Jeleček: Plynová kogenerace bude obnovitelným zdrojům krýt záda

21.8.2018 - Z médií
Jaké jsou hlavní výhody společné výroby elektřiny a tepla? Jakou roli může sehrát kogenerace v postupné přeměně energetiky? 

 

 

 

Josef Jeleček: Elektřina ze slunce či větru je stále levnější a není pochyb o tom, že jejich podíl v energetickém mixu bude stále růst. Zvyšování jejich proměnlivé výroby bude znamenat stále větší časové úseky, kdy tyto zdroje pokryjí celou spotřebu elektřiny, jenže mezitím zase budou delší či kratší doby, kdy jejich výroba stačit nebude.

Vyrovnávací zdroje budou muset být schopné rychle najet, pružně regulovat výkon a taky úplně odstavit, třeba i několikrát denně. K tomu se výborně hodí klasické plynové pístové motory, které mohou spalovat různé typy paliva – bioplyn, biometan, zemní plyn, LPG a v budoucnu i syntetický metan. Motory jsou dnes k dispozici ve velikosti od jednotek kilowattů do 10–12 megawattů a s elektrickou účinností blížící se u těch velkých k 50 %.

Ovšem palivo je třeba využívat co nejefektivněji, tedy odpadní teplo z výroby elektřiny využít ještě na výrobu užitečného tepla. V našich přírodních podmínkách, kdy roční spotřeba tepla je cca dvojnásobná oproti spotřebě elektřiny a maxima spotřeby jsou shodně v zimním období, je kogenerace, tj. společná výroba elektřiny a tepla (KVET), tradičním a i do budoucna velmi vhodným způsobem zajištění tepla a elektřiny.

Celý rozhovor najdete na webu Obnovitelně.cz: http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/528/plynova-kogenerace-bude-oze-kryt-zada-rika-josef-jelecek-z-cogen-czech/

 

 

Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení