14. ročník konference
Dny kogenerace
19-20.10.2021

ERÚ - Nižší podpora v roce 2019

4.10.2018
Cenové rozhodnutí ERÚ č.3/2018 k podporovaným zdrojům energie (POZE) výrazně snižuje zelené bonusy napříč spektrem obnovitelných zdrojů i kombinované výroby elektřiny a tepla. Hlavním faktorem je tržní cena silové elektřiny, která při meziročním srovnání podstatně narostla.

Komentář COGEN: Jak ERÚ informoval již vloni při vydání CR na rok 2018, výše zeleného bonusu se i letos pro KVET počítá z průměrné tržní ceny zemního plynu za období leden-červen, zatímco cena elektřiny je vzata z posledního měsíce před vydáním CR (futures na rok platnosti CR). COGEN Czech spolu s ostatními asociacemi vloni i letos toto připomínkoval a požadoval, aby i cena elektřiny byla uvažována jako průměr z období leden-červen, stejně jako u zemního plynu. Neboť období jednoho měsíce může být ovlivněno krátkodobými výkyvy cen elektřiny,což je využitím delšího časového období eliminováno. 

Zdroj: http://www.eru.cz/cs/-/nizsi-podpora-pro-obnovitelne-zdroje-v-roce-2019

 

Cenové rozhodnutí č.3/2018 na rok 2019: http://www.eru.cz/cs/-/cenove-rozhodnuti-c-3-2018

Vypořádání připomínek: http://www.eru.cz/cs/-/navrh-cenoveho-rozhodnuti-kterym-se-stanovuje-podpora-pro-podporovane-zdroje-energie-na-rok-2019

 

 

Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení