13. ročník konference
Dny kogenerace
20-21.10.2020

ERÚ chce lidem šetřit náklady, výsledek může být právě opačný

(foto: cogen)

Praha, 5.prosince 2016 – Tisková zpráva COGEN Czech

Stát svým nekoordinovaným postupem hrozí destabilizovat odvětví, které patří k nákladově nejefektivnějším způsobům dosažení národních závazků v oblasti snižování emisí i úspor energie. Čeští i zahraniční investoři investovali do kogenerací miliardy korun. Stát by si měl uvědomit, že pokud přestane oblast kogenerace důvěryhodně a stabilně podporovat nejen že způsobí závažné problémy jejich provozovatelům, ale také bude muset hledat dlouhodobě jiné (a dražší) způsoby, jak splnit své klimaticko-energetické závazky. Vše nakonec zaplatí spotřebitelé, resp. daňoví poplatníci, které ERÚ dle svých prohlášení údajně chce chránit.

 

KVET je jednou z priorit evropské energetické politiky. Zatímco v Česku má teplárenství dlouhou tradici, v některých západoevropských zemích se teprve nyní začíná budovat. Kogenerace je u nás systematicky podporována již od devadesátých let bez jakýchkoli excesů. Oproti desítkám miliard pro OZE je roční objem podpory pro KVET nižší než 2 miliardy Kč, z toho na malé, většinou plynové kogenerace do 5 MW připadá necelá polovina. Aktuálně je v Česku provozováno ca. 200 MW malých kogenerací a MPO odhaduje další potenciál až 500 MW. Jde zejména o sídlištní výtopny, ve kterých se zemní plyn stále ještě využívá jen spalováním v kotlích k výrobě tepla, přitom by toto ušlechtilé palivo mohlo být využito i k výrobě elektřiny.

ERÚ se svým bojem proti nadměrné podpoře fotovoltaiky z let 2009/2010 pustil na tenký led. Svým jednostranným výkladem §1,čl.3 zákona 165/2012 a následným podmiňováním vypsání podpory notifikací zablokoval nejen podporu pro OZE, ale i pro všechny ostatní podporované zdroje, včetně KVET.

COGEN Czech a další oborové organizace opakovaně upozorňují, že poskytování veřejné podpory, která nebyla Evropskou komisí zatím schválena, neznamená, že je tato veřejná podpora poskytována v rozporu s pravidly pro veřejnou podporu. Jde o podporu již provozovaných zdrojů, které investoři postavili v dobré víře a s legitimním očekáváním, že stát se bude chovat předvídatelně a konzistentně. Jediným důvodem pro pozastavení podpory by bylo, pokud by Komise po předběžném posouzení shledala, že existují pochybnosti o slučitelnosti podpory s vnitřním trhem a rozhodla o zahájení vyšetřovacího řízení dle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování EU. K tomu nedošlo ani v případě OZE a není žádný důvod se domnívat, že by se Komise pro takový postup rozhodla v případě KVET.

Státní správa se už nemůže schovávat za paragrafy

COGEN Czech se připojuje k výzvám Hospodářské komory ČR i Teplárenského sdružení ČR aby všechny zúčastněné orgány státní správy nepolevovaly v úsilí co nejdříve dokončit všechna dosud neukončená notifikační řízení. Po měsících neustálého ujišťování ze strany MPO, že notifikace budou do konce roku ukončeny, se bohužel ukazuje, že dramatická situace s vypsáním podpory, které byl energetický sektor svědkem (či spíše rukojmím) v posledních dnech roku 2015, se může opakovat i letos.

COGEN Czech znovu vyzývá všechny zúčastněné orgány státní správy, aby pro případ nedokončení notifikačních řízení našly způsob, jak zajistit od 1.1.2017 kontinuitu podpory KVET a obnovily tak důvěru v stabilitu podnikatelského prostředí.

Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení