14. ročník konference
Dny kogenerace
19-20.10.2021

Konference Dny kogenerace letos již podesáté

7.8.2017
Konference bude příležitostí udělat symbolickou tečku za více než rok trvající nejistotou v oboru v důsledku zdlouhavého procesu notifikací podpory. Účastníci se tak budou moci věnovat přednáškám a diskusi o vývoji evropské energetické politiky a perspektivách kogenerace. Je stále více zřejmé, že malé a střední plynové kogenerace budou díky svojí flexibilitě, vysoké účinností i zapojením do vznikajících lokálních chytrých sítí významnou součástí energetického systému.

Konferenci "Dny kogenerace 2017" pořádá COGEN Czech ve dnech 24-25.10.2017 v Aquapalace hotelu v Čestlicích. 

Zpětná výplata podpory schválena

24.7.2017
Vláda na dnešní schůzi schválila změny v nařízení o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie. Novela má za cíl zajistit zpětnou výplatu podpor výrobcům elektřiny nebo tepla po získání kladného rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti této podpory s právem Evropské unie. 

Změna vyhlášky 415/2012 o přípustné úrovni znečištování

11.7.2017
MŽP poslalo do připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.415/2015 o přípustné úrovni znečištování a jejím zjišťování. Přípomínky je možné zasílat přímo na adresu MŽP či prostřednictvím COGEN Czech. 

The Power of Heat Conference, 21-22.9.2017, Budapest

28.6.2017
Jak ovlivní aktuálně debatovaný zimní balíček rozdílné národní energetické politiky a pohledy na energetickou bezpečnost? Jak bude evropský energetický systém vypadat v roce 2050 a jak bude zajištěna dodávka tepla a elektřiny? Těmito a dalšími otázkami se bude zabývat již 23. ročník konference, pořádané asociací COGEN Europe. 

Workshop MPO - Dopady vysokého podílu distribuované výroby do ES ČR

27.6.2017
V pondělí 12. června 2017 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu konal druhý ze série workshopů k Národnímu akčnímu plánu pro chytré sítě (NAP SG). Tématem diskuse s odbornou veřejností byly dopady integrace vysokého podílu distribuované výroby do ES ČR.  

Konzultace ERÚ k PPDS

23.6.2017
ERÚ zahájilo veřejný konzultační proces k návrhům změny Přílohy č.4 PPDS, předložený společnostmi ČEZ Distribuce, EON Distribuce a PRE Distribuce.

Aktualizace: Termín připomínek byl prodloužen do 31.7.2017.   

MPO připravuje NV o zpětné výplatě podpory pro KVET

7.4.2017
MPO dnes poslalo návrh nařízení vlády do meziresortního přípomínkového řízení. 

Pokud bude nařízení v navržené formě přijato, bude ERÚ povinno vydat zpětně cenová rozhodnutí pro období, kdy nebyla vydána, což umožní provozovatelům nárokovat zpětně výplatu podpory u OTE. 

  

Cenové rozhodnutí ERÚ pro nové kogenerace

31.3.2017
Cenové rozhodnutí č. 2/2017 umožní od 1.4.2017 poskytování podpory pro zdroje uvedené do provozu od 1.1.2016.  

ERÚ vydalo návrh CR pro zdroje KVET od 1.1.2016

16.3.2017
Návrh CR stanovuje i podporu pro elektřinu z KVET pro zdroje uvedené do provozu od 1.1.2016 do 31.12.2017. Připomínky k návrhu CR je možná podávat do 22.3.2017.

  

Pozvánka na členskou schůzi COGEN Czech

Letošní členská schůze spolku COGEN Czech se koná 23.3.2017 od 10.30 v Průhonicích.  Další informace v  sekci pro členy 
Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení