13. ročník konference
Dny kogenerace
20-21.10.2020

Návrh Cenového rozhodnutí pro rok 2018 a nové rozkladové komise ERÚ

23.8.2017
V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2018. 

Ohlédnutí za Dny kogenerace 2016

14.8.2017
V souvislosti s blížící se konferencí Dny kogenerace 2017 je možné se na chvíli vrátit i na tu předchozí. Můžete shlédnout reportáž z konference Dny kogenerace 2016 a rozhovor s Lenkou Kovačovskou, Josefem Jelečkem, Janem Kantou a dalšimi přednášejícími.  

Konference Dny kogenerace letos již podesáté

7.8.2017
Konference bude příležitostí udělat symbolickou tečku za více než rok trvající nejistotou v oboru v důsledku zdlouhavého procesu notifikací podpory. Účastníci se tak budou moci věnovat přednáškám a diskusi o vývoji evropské energetické politiky a perspektivách kogenerace. Je stále více zřejmé, že malé a střední plynové kogenerace budou díky svojí flexibilitě, vysoké účinností i zapojením do vznikajících lokálních chytrých sítí významnou součástí energetického systému.

Konferenci "Dny kogenerace 2017" pořádá COGEN Czech ve dnech 24-25.10.2017 v Aquapalace hotelu v Čestlicích. 

Zpětná výplata podpory schválena

24.7.2017
Vláda na dnešní schůzi schválila změny v nařízení o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie. Novela má za cíl zajistit zpětnou výplatu podpor výrobcům elektřiny nebo tepla po získání kladného rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti této podpory s právem Evropské unie. 

Změna vyhlášky 415/2012 o přípustné úrovni znečištování

11.7.2017
MŽP poslalo do připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.415/2015 o přípustné úrovni znečištování a jejím zjišťování. Přípomínky je možné zasílat přímo na adresu MŽP či prostřednictvím COGEN Czech. 

The Power of Heat Conference, 21-22.9.2017, Budapest

28.6.2017
Jak ovlivní aktuálně debatovaný zimní balíček rozdílné národní energetické politiky a pohledy na energetickou bezpečnost? Jak bude evropský energetický systém vypadat v roce 2050 a jak bude zajištěna dodávka tepla a elektřiny? Těmito a dalšími otázkami se bude zabývat již 23. ročník konference, pořádané asociací COGEN Europe. 

Workshop MPO - Dopady vysokého podílu distribuované výroby do ES ČR

27.6.2017
V pondělí 12. června 2017 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu konal druhý ze série workshopů k Národnímu akčnímu plánu pro chytré sítě (NAP SG). Tématem diskuse s odbornou veřejností byly dopady integrace vysokého podílu distribuované výroby do ES ČR.  

Konzultace ERÚ k PPDS

23.6.2017
ERÚ zahájilo veřejný konzultační proces k návrhům změny Přílohy č.4 PPDS, předložený společnostmi ČEZ Distribuce, EON Distribuce a PRE Distribuce.

Aktualizace: Termín připomínek byl prodloužen do 31.7.2017.   

MPO připravuje NV o zpětné výplatě podpory pro KVET

7.4.2017
MPO dnes poslalo návrh nařízení vlády do meziresortního přípomínkového řízení. 

Pokud bude nařízení v navržené formě přijato, bude ERÚ povinno vydat zpětně cenová rozhodnutí pro období, kdy nebyla vydána, což umožní provozovatelům nárokovat zpětně výplatu podpory u OTE. 

  

Cenové rozhodnutí ERÚ pro nové kogenerace

31.3.2017
Cenové rozhodnutí č. 2/2017 umožní od 1.4.2017 poskytování podpory pro zdroje uvedené do provozu od 1.1.2016.  
Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení