13. ročník konference
Dny kogenerace
20-21.10.2020

Témata TAČR pro oblast energetiky

29.10.2017 - Z tisku
Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlašuje prioritní témata 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro oblast energetiky THÉTA. Veřejná soutěž bude vyhlášena 31. října v následujících podprogramech (PP):

  • PP1: Výzkum ve veřejném zájmu
  • PP2: Strategické energetické technologie
  • PP3: Dlouhodobé technologické perspektivy


 

Prezentace z konference Dny kogenerace 2017

DK2017-001
DK2017-001

26.10.2017
Účastníci konference Dny kogenerace 2017 si mohou stáhnout prezentace po zadání přístupových údajů, které obdrželi na konferenci. Prezentace stahujte zde. 

V energetice přichází doba hybridní

21.10.2017 - Z tisku
A malé a střední kogenerace budou u toho. 

O roli malých řiditelných zdrojů v postupně se decentralizující energetice budeme za účasti distributorů, obchodníků, dodavatelů technologií i provozovatelů diskutovat již příští týden na konferenci Dny kogenerace 2017, na kterou je stále možno se přihlásit.  

Informace MPO k provozní podpoře KVET a MVE

9.10.2017 - Tisková zpráva MPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje, že v případě provozní podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla již počet udělených státních autorizací na výstavbu výrobny elektřiny naplnil počet výroben elektřiny s instalovaným výkonem vyšším než 1 MW uvedený v rozhodnutí SA. 45768. 

Současné a budoucí problémy teplárenství

9.10.2017 - Z tisku
Prezentace „Teplárenství – současné a budoucí problémy a řešení“ Martina Hájka a „Přehled současných a budoucích problémů teplárenství“ Josefa Karafiáta, které v říjnu 2017 přednesli v Českém energetickém klubu. 

Notifikace podpory KVET 2013-2015 stále v nedohlednu

9.10.2017 - Tisková zpráva COGEN Czech
Schvalování podpory pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET) uvedených do provozu v letech 2013 až 2015 trvá již téměř dva roky. MPO přitom již od minulého podzimu ujišťuje, že notifikace "bude už brzy". Evropská komise však po Česku požaduje další podklady a vysvětlení a termín ukončení notifikace se znovu odsouvá. Objem zadržené podpory se jen v oboru malé a střední plynové kogenerace blíží ke 300 milionům korun. 

ERÚ vydal cenové rozhodnutí pro podporované zdroje na rok 2018

2.10.2017
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2017, ze dne 26. září 2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2018.

http://www.eru.cz/cs/-/cenove-rozhodnuti-c-3-2017

  

Kogenerační jednotky a jejich ostrovní provoz

9.10.2017  -  Firemní informace. 
Podmínky provozu kogeneračních jednotky při paralelním připojení k síti a v ostrovním provozu. 

COGEN Europe Newsletter 09-2017

8.9.2017
Zimní balíček, konference COGEN Europe 20-21.2017 v Budapešti a další aktuality z oboru kogenerace. Newsletter najdete v členské sekci. 

Připomínky COGEN Czech k návrhu CR POZE 2018

16.9.2017
COGEN Czech připomínkoval, že návrh výše základní sazby ročního zeleného bonusu na elektřinu stanovená pro zdroje KVET spalující zemní plyn neodpovídá vývoji cen elektřiny a primárních energetických zdrojů a reálným podmínkám provozu kogeneračních jednotek. Celý text připomínek  v členské sekci 
Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení