13. ročník konference
Dny kogenerace
20-21.10.2020

Pozvánka na Dny kogenerace 2018

18.6.2018
Spolek COGEN Czech vás zve na na již jedenáctý ročník konference Dny kogenerace, která se bude konat 23-24.10.2018 v konferenčním centru hotelu Aquapalace v Čestlicích. 

Výkladové stanovisko ERÚ k zpětné výplatě podpory za rok 2017

14.5.2018
ERÚ vydal výkladové stanovisko, které výrobci elektřiny z KVET, který v roce 2017 obdržel podporu podle bodu 3.2.2 cenového rozhodnutí a v období od 1. dubna 2017 do 31. prosince 2017 neprovozoval kogenerační jednotku po celou délku provozních hodin zvolených pro rok 2017, může požádat o podporu i za elektřinu vyrobenou během provozních hodin v období od 1. ledna 2017 až 31. března 2017 tak, aby nebyl překročen maximální počet provozních hodin v daném kalendářním roce, pro které je možné uplatnit nárok na podporu elektřiny z KVET a jednalo se o souvislé nepřerušované období. Toto stanovisko se týká výroben uvedených do provozu od 1.1.2016.  

Vznikl Svaz moderní energetiky

17.4.2018
Jednotlivé části moderní energetiky, jako jsou obnovitelné zdroje, akumulace energie, kombinovaná výroba elektřiny a tepla, elektromobilita nebo nastupující digitální řešení spojí Svaz moderní energetiky. Jeho cílem je otevřít prostor pro rozvoj nových technologií, které zvýší konkurenceschopnost domácí ekonomiky, zlepší životní prostředí a nabídnou prostor pro uplatnění inovací.17.4.2018

Zakládajícími členy jsou Aliance pro energetickou soběstačnost ALIES, AKU-BAT CZ, COGEN Czech, Česká technologická platforma pro Smart Grid a Solární asociace. Akademickou sféru ve svazu zastupují Univerzitní centrum efektivních budov ČVUT v Praze a Centrum ENET při VŠB – TU Ostrava.  

Mezinárodní konference ELECTRIC POWER ENGINEERING 2018

7.4.2018
Mezinárodní vědecká konference EPE 2018 se bude konat již tradičně v brněnském hotelu Santon ve dnech 16.-18. května 2018. Hosty letošního 19. ročníku budou opět odborníci z energetiky a silnoproudé elektrotechniky, dále z oblasti vědy, výzkumu a praxe. 

ERÚ vydal cenové rozhodnotí pro podporu KVET 2013-2015

21.12.2017
Energetický regulační úřad vydal dne 21. prosince 2017  v Energetickém regulačním věstníku cenová rozhodnutí, která stanovují podporu pro léta 2017 a 2018 u výroben využívajících kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET), jež byly uvedeny do provozu mezi lety 2013 až 2015.  

Dny kogenerace 2017 - Flexibilita bude ceněným artiklem

14.12.2017
Zaplněný sál hotelu Aquapalace v Čestlicích potvrdil, že konference Dny kogenerace se stala již tradičním místem setkání odborníků nejen z oboru malé kogenerace. Konference se věnuje nejen kogeneraci, ale i dalším tématům, které obor více či méně ovlivňují - české i evropské energetické politice, vývoji na trhu s elektřinou, legislativě, dotačním programům i dalším. O některých z diskutovaných témat je tento článek. 

Návrh cenových rozhodnutí pro KVET 2013-2015

13.12.2017 - Tisková zpráva ERÚ
Energetický regulační úřad dne 12. prosince 2017 zahájil veřejný konzultační proces k cenovým rozhodnutím, která stanovují podporu pro roky 2017 a 2018 u výroben využívajících kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET), jež byly uvedeny do provozu mezi lety 2013 až 2015.  

Kogenerace po roce 2022 - Můžeme se těšit na vyšší ceny elektřiny?

12.11.2017 - Z tisku
„Kdo zvládne splnit podmínky emisních regulací a bude schopen vyrábět elektřinu po roce 2022, bude se mít dobře, protože elektřina bude drahá,“ konstatoval Martin Hájek na konferenci Dny kogenerace 2017, kterou každoročně pořádá spolek COGEN Czech. Konference se konala ve dnech 24. a 25. října v hotelu Aquapalace v Čestlicích. 

Témata TAČR pro oblast energetiky

29.10.2017 - Z tisku
Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlašuje prioritní témata 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro oblast energetiky THÉTA. Veřejná soutěž bude vyhlášena 31. října v následujících podprogramech (PP):

  • PP1: Výzkum ve veřejném zájmu
  • PP2: Strategické energetické technologie
  • PP3: Dlouhodobé technologické perspektivy


 

Prezentace z konference Dny kogenerace 2017

DK2017-001
DK2017-001

26.10.2017
Účastníci konference Dny kogenerace 2017 si mohou stáhnout prezentace po zadání přístupových údajů, které obdrželi na konferenci. Prezentace stahujte zde. 
Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení