12. ročník konference
Dny kogenerace
22-23.10.2019

Pozvánka na Dny kogenerace 2018

2.9.2018
COGEN Czech vás zve na 11. ročník konference Dny kogenerace 2018 která se koná 23-24.10.2018 v konferenčním centru hotelu Aquapalace v Čestlicích.

Na konferenci vystoupí náměstek MPO sekce surovin a energetiky René Neděla, který bude hovořit o celkovém směřování české energetiky zejména s ohledem na postupně schvalované části zimního energetického balíčku, následovat bude vystoupení Tomáše Hünera (Siemens) který se svými dlouholetými zkušenostmi ze statní i podnikové sféry zhodnotí plány a realitu české energetické politiky.

Pro provozovatele kogenerací budou velmi aktuální vystoupení Ladislava Havla (MPO) a Jana Pokorného (ERÚ), kteří představí plánované změny v systému podpory KVET  vyplývající z připravované novely zákona o podporovaných zdrojích, který přináší do české energetiky aukce i podporu modernizovaným zdrojům.
Martin Maslaton z německé asociace B.KWK účastníky seznámí se zkušenostmi s těmito aukcemi v Německu. 

Josef Jeleček: Plynová kogenerace bude obnovitelným zdrojům krýt záda

21.8.2018 - Z médií
Jaké jsou hlavní výhody společné výroby elektřiny a tepla? Jakou roli může sehrát kogenerace v postupné přeměně energetiky? 

 

 

  

Problematika dovozu LNG do Evropy

31.8.2018 - Z médií
Zkapalněný zemní plyn (LNG) doplňuje portfolio dodávek plynu tekoucích do zemí EU pomocí plynovodů z Ruska, Norska, Alžírska a Libye. Do Turecka, významného evropského importéra plynu, směřují navíc plynovody z Íránu a Ázerbájdžánu. Po krizích v zásobování některých členských zemí EU plynem z Ruska v letech 2006 a 2009 se Evropská komise snaží aktivně podporovat diverzifikaci dodávek zemního plynu, jak na úrovni zdrojů, tak na úrovni tras, kterými se plyn do členských zemí dopravuje. 

Kogenerace ČEZ Energo vyrábí stále víc elektřiny i tepla

29.8.2018 - Z médií
Výroba z kogeneračních jednotek ČEZ Energo, dceřiné společnosti ČEZ ESCO, dosáhla v prvním pololetí rekordních hodnot. Plynové minielektrárny vyrobily 139 000 MWh elektřiny a 690 TJ tepla. Oproti loňskému prvnímu pololetí stoupla výroba elektřiny o osm procent a výroba tepla o čtyři procenta. Jednička na českém trhu kogenerací také navýšila počet provozovaných lokalit a její virtuální kogenerační elektrárna se přiblížila výkonu 100 MW. 

Decentrální výroba je znovu populární

22.8.2018 - Z médií
Nyní existuje v České republice přes 36 000 zdrojů vyrábějících elektřinu. Vedle jaderných, uhelných, paroplynových a vodních elektráren jde také o elektrárny solární, větrné nebo na biomasu. Podle statistik Energetického regulačního úřadu je nejvíc solárních zdrojů (licencovaných přes 29 000), vodních (téměř 2500) a poté zdrojů na bioplyn (přes 700). Následují kogenerace a větrné elektrárny, důležitý podíl si udržují závodní elektrárny. Elektřinu vyrábějí také zdroje na skládkový plyn, kalový plyn nebo důlní plyn. Nelicencovaných střešních fotovoltaických elektráren do 10 kW výkonu jsou v Česku odhadem o něco více než dvě tisícovky. 

ERÚ vydal návrh CR na rok 2019

22.8.2018
Energetický regulační úřad vydal 21.9. návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2019.
Připomínky možno podávat do 6.9.2018. 

Pozvánka na Dny kogenerace 2018

18.6.2018
Spolek COGEN Czech vás zve na na již jedenáctý ročník konference Dny kogenerace, která se bude konat 23-24.10.2018 v konferenčním centru hotelu Aquapalace v Čestlicích. 

Výkladové stanovisko ERÚ k zpětné výplatě podpory za rok 2017

14.5.2018
ERÚ vydal výkladové stanovisko, které výrobci elektřiny z KVET, který v roce 2017 obdržel podporu podle bodu 3.2.2 cenového rozhodnutí a v období od 1. dubna 2017 do 31. prosince 2017 neprovozoval kogenerační jednotku po celou délku provozních hodin zvolených pro rok 2017, může požádat o podporu i za elektřinu vyrobenou během provozních hodin v období od 1. ledna 2017 až 31. března 2017 tak, aby nebyl překročen maximální počet provozních hodin v daném kalendářním roce, pro které je možné uplatnit nárok na podporu elektřiny z KVET a jednalo se o souvislé nepřerušované období. Toto stanovisko se týká výroben uvedených do provozu od 1.1.2016.  

Vznikl Svaz moderní energetiky

17.4.2018
Jednotlivé části moderní energetiky, jako jsou obnovitelné zdroje, akumulace energie, kombinovaná výroba elektřiny a tepla, elektromobilita nebo nastupující digitální řešení spojí Svaz moderní energetiky. Jeho cílem je otevřít prostor pro rozvoj nových technologií, které zvýší konkurenceschopnost domácí ekonomiky, zlepší životní prostředí a nabídnou prostor pro uplatnění inovací.17.4.2018

Zakládajícími členy jsou Aliance pro energetickou soběstačnost ALIES, AKU-BAT CZ, COGEN Czech, Česká technologická platforma pro Smart Grid a Solární asociace. Akademickou sféru ve svazu zastupují Univerzitní centrum efektivních budov ČVUT v Praze a Centrum ENET při VŠB – TU Ostrava.  

Mezinárodní konference ELECTRIC POWER ENGINEERING 2018

7.4.2018
Mezinárodní vědecká konference EPE 2018 se bude konat již tradičně v brněnském hotelu Santon ve dnech 16.-18. května 2018. Hosty letošního 19. ročníku budou opět odborníci z energetiky a silnoproudé elektrotechniky, dále z oblasti vědy, výzkumu a praxe. 
Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení