14. ročník konference
Dny kogenerace
19-20.10.2021

Energetika 4.0 - Přednáška Jiřího Pohla(SIEMENS)

14.2.2019
...je potřebné kromě vytváření mezistátních sítí s diverzifikací zdrojů, úspor energie, akumulace elektrické energie a řízení spotřeby též hledat a budovat flexibilní zdroje elektřiny. Tuto roli mohou plnit kogenerační jednotky. stáhnout prezentaci 

V Jablonci pomůže KVET ke zlevnění tepla

11.2.2019 - Z médií
Projekt v Jablonci připravuje ČEZ Energo, dceřiná společnost ČEZ ESCO. Celkem v městě nainstaluje pět kogeneračních jednotek od firmy Tedom s elektrickým výkonem 2,6 MW. 

Adler vybuduje v Ostravě FV elektrárnu, v kombinaci s KJ chce být energeticky nezávislý

11.1.2019 - Z médií
Téměř tisícovku fotovoltaických panelů umístí firma Adler na střechu a jižní stranu pláště svého obřího distribučního centra v Ostravě. V tuto chvíli jsou již v ostravské logistické hale ve zkušebním provozu dvě ekologické kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Elektřina z fotovoltaických panelů se bude ukládat do bateriového systému o využitelné kapacitě 200 kilowatthodin. Díky tomuto systému se velkosklad stane energeticky maximálně soběstačným. 

  

ERÚ vydal změnové CR pro KVET na 2019

20.12.2018 - Tisková zpráva ERÚ
Energetický regulační úřad ukončil veřejný konzultační proces pro úpravu podpory kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) pro rok 2019 a vydal Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2018, kterým se mění Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2018 ze dne 25. září 2018.  

Rozvoji zelených zdrojů jako v Německu se nevyhneme, říká ředitel SME Martin Sedlák

12.12.2018 - Z médií
Pokud se Česko bude chovat racionálně, čeká ho velmi brzy podobný rozvoj zelených zdrojů, k jakému došlo v Německu, tvrdí ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák. Obnovitelné zdroje jsou podle něj totiž ekonomicky výhodnější, ale české vládě chybí v přístupu k zeleným zdrojům potřebná vize. "Kdy jste někdy viděli českého politika navštívit nějaký takový zdroj?" říká Sedlák.
Mantinely státní energetické koncepce rovněž podle něj brání otevřenější diskusi o energetických zdrojích, protože nebere v úvahu výrazný pokles cen technologií, které jsou s obnovitelnými zdroji spojeny, hlavně u fotovoltaiky a cen baterií. 

Dobré zprávy pro plynovou kogeneraci

12.12.2018 - Z médií
V Čestlicích se ve dnech 23. - 24. října 2018 konal již 11. ročník konference Dny kogenerace. Zvyšující se návštěvnost i přítomnost významných představitelů státní správy a průmyslu potvrzuje, že se tato konference stává tradičním místem setkávání k diskusi nad aktuálními tématy české a evropské energetiky.

  

Zájem o kogenerační jednotky roste

12.11.2018 - Z médií
V Česku roste zájem o kogenerační jednotky, zařízení pro společnou výrobu elektřiny a tepla. Tvrdí to oborový spolek COGEN Czech i firmy, které ČTK oslovila. Výkonný ředitel spolku Milan Šimoník ČTK řekl, že v posledních letech přibývá v tuzemsku každý rok asi 30 megawattů (MW) nových kogeneračních jednotek s plynovými motory. Ke konci letošního roku bude podle něho celkový instalovaný výkon takových zařízení v ČR činit asi 350 MW. 

Plynová kogenerace má předpoklady k dalšímu růstu

30.10.2018 - Tisková zpráva COGEN Czech
V Čestlicích se ve dnech 23-24.10.2018 konal již 11.ročník konference Dny kogenerace. Stále se zvyšující návštěvnost odborníků z oboru i představitelů státní správy potvrzuje, že se tato konference stává tradičním místem setkávání k diskusi nad aktuálními tématy české a evropské energetiky. Konference se nevěnuje jen samotné kogeneraci, ale i energetické politice či trhu s elektřinou, které rozvoj kogenerace ovlivňují. I když zatím trh s elektřinou všechny výhody plynových zdrojů nevyužívá tak je stále více zřejmé, že plynové kogenerace se svým napojením na elektrickou, tepelnou i plynovou síť stávají jedním z podstatných článků energetického systému, integrujícího sektor elektroenergetiky, tepla i dopravy. 

Trendy v KVET

29.10.2018 - Z médií
Maximální využívání obnovitelných zdrojů při výrobě elektřiny i tepla je prioritou energetické politiky v Evropě. Ovšem ještě dlouho se neobejdeme i bez energie z fosilních zdrojů, které budou hrát roli záložních a vyrovnávacích zdrojů. Významnou roli v tom budou hrát KVET na zemní plyn. Plynové kogenerace budou postupně pronikat i do velkých CZT, kde bude docházet k optimalizaci, resp. decentralizaci jejich struktury. ČEPS ve svém hodnocení výrobní přiměřenosti do roku 2030 předpokládá, že vznikne asi 150 MW plynových kogenerací o velikosti 5–10 MW v malých teplárnách využívajících zatím černé a hnědé uhlí, které budou pod tlakem stále přísnějších emisních limitů postupně přecházet na zemní plyn (další pak dle místních podmínek na biomasu či jiná paliva). COGEN Czech odhaduje, že do roku 2030 by tedy mohlo být v provozu celkem až 1000 MW kogenerací s plynovými motory (včetně mikrokogenerací). 

Stanovisko ČPS k evropské strategii snižování emisí

26.10.2018 - Z médií
Český plynárenský svaz předkládá své stanovisko v rámci diskuse, kterou zahájila .vropská komise s cílem stanovit strategii pro dlouhodobé snižování emisí skleníkových plynů. Při stanovení strategie je nezbytné si uvědomit, že důležité změny na trhu s plynem, jakož i klimaticko-energetická politika EU ve spojení s technologickým rozvojem, vytvářejí ve srovnání s Cestovní mapou 2050 z roku 2011 nové podmínky pro budoucnost. Český plynárenský svaz je toho názoru, že plyn a plynárenská infrastruktura můžou přispět k dosažení klimaticko-energetických cílů, k plnění cílů v oblasti energetické účinnosti a umožnit další zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu, a to nákladově efektivním způsobem. Rovněž existují technologie, které umožňují dekarbonizaci plynu (CCU / CCS, vodík, syntetický metan, bioplyn). Je potřebné zavést vhodné stimuly k tomu, aby byly tyto technologie uváděny na trh. 
Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení