13. ročník konference
Dny kogenerace
20-21.10.2020

Integrovaný energetický systém v areálu firmy TEDOM ve Výčapech

18.10.2019
Již od roku 2016 funguje část výrobního areálu firmy TEDOM ve Výčapech u Třebíče v ostrovním provozu. V rámci tohoto pilotního projektu byl instalován systém dodávky elektřiny ze dvou zdrojů (FV 50 kW, kogenerační jednotka 30 kW), doplněné o bateriového úložiště 80 kWh, elektrokotel, akumulátor tepla a společný řídící systém. Teplo z kogeneračních jednotky je využito pro vytápění, v létě k výrobě chladu v absorbční chladící jednotce. Projekt „Akumulace FVE Výčapy“ byl finančně podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj OP PIK. 

TEDOM vsadil na kogeneraci. Vytváří alternativu k velkým zdrojům.

14.10.2019 - Z tisku
Účinnost společné výroby tepla a elektřiny přesahuje 90 procent. Oproti klasickým energetickým zařízením tak může být až trojnásobná. S rozvojem obnovitelných zdrojů energie může dál nabývat na významu. 

Vydáno cenové rozhodnutí ERÚ na rok 2020

30.9.2019 - COGEN Czech
Energetický regulační úřad dnes vydal cenové rozhodnutí pro podporované zdroje energie na rok 2020. Zelený bonus pro elektřinu z plynové KVET se oproti letošnímu roku sníží o ca.80 Kč/MWh. Bonus tak reaguje na vývoj ceny energetických komodit, zejména zvyšující se velkoobchodní cenu elektřiny, zároveň byly zohledněna připomínka COGEN Czech o zvyšování nákladů spojených s nákupem plynu. Přestože od roku 2015 již bonus klesl o více než jednu třetinu, systém každoroční valorizace bonusu zaručuje stabilní podmínky a průběžnou přiměřenost podpory během trvání podpory.

  

Skončí v Německu aukce podpory elektřiny z KVET?

5.9.2019 - COGEN Czech
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) je v Německu dlouhodobě podporována a má i svůj vlastní zákon. Novinkou v systému podpory jsou od roku 2017 aukce pro zdroje nad 1 MW. Povinnost pořádat aukce vychází z evropských pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky (EEAG2014-2020). Aukce mají přinést do poskytování podpory soutěž a tím snížit náklady na podporu. Zkušenosti z prvních aukcí ukazují, že v případě elektřiny z KVET se tato očekávání zatím nenaplnila. 

Víc OZE rozpočet nezatíží a pomůže ekonomice

5.9.2019 - Z médií
Navýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v ČR na více než 23 % v roce 2030 lze dosáhnout bez dodatečného zatížení veřejných zdrojů. Navíc to pomůže modernizaci energetického sektoru a podpoří českou ekonomiku. Vyplývá to ze studie Deloitte Rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030. Základní scénář současného Národního klimaticko-energetického plánu (NKEP) přitom počítá s podílem 20,8 %. Vyšší podíl po Česku požaduje Evropská komise. 

Semináře NCEÚ - Energie pro města 21.století

26.8.2019 - Pozvánka
Seminář poukáže na legislativní aspekty, přinese ukázky dobré praxe z již realizovaných projektů v ČR a očekávané inovace a trendy v rozvoji energetických úspor v blízké budoucnosti. Součástí semináře je také interaktivní diskuze, kde mají představitelé měst možnost identifikovat vlastní potřeby vedoucí k návrhu opatření. 

Stanovisko Svazu měst a obcí k energetickému mixu

5.8.2019 - Z médií
Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Svaz moderní energetiky se společně obrátili na ministra průmyslu a obchodu s žádostí o posílení rozvoje moderní energetiky v České republice. Rozvoj výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů je obrovskou příležitostí pro Česko a jeho tradičně vysoce kvalifikované průmyslové obory. Je to zároveň i šance pro města, obce a celé regiony, které mohou díky inovativním energetickým projektům posilovat svou lokální ekonomiku, zaměstnanost a energetickou soběstačnost. Jde o řešení, které do budoucna zajistí dostupné ceny energie pro spotřebitele a sníží domácí emise skleníkových plynů. Z pohledu rozvoje obnovitelných zdrojů považují uvedené subjekty za klíčový dokument Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu České republiky. Bohužel jeho současná podoba nevyužívá příležitosti v rozvoji čistých zdrojů energie v dostatečné míře. 

Navyšování významu biomasy v tepelném hospodářství je jako problematické ve vztahu ke snaze snižování emisí znečišťujících ovzduší.  Značný nárůst spalování biomasy bude mít negativní dopady na nárůst produkce karcinogenního emisí polétavého prachu PM2.5, PM10, benzo(a)pyrenu a těkavých organických látek (TOC) ve městech a obcích. Je proto podprována instalace vysokoúčinných kogenerací a trigenerací. 

Pozvánka na Dny kogenerace 2019

3.7.2019
Již 12.ročník konference se bude konat 22-23.října 2019 v hotelu Aquapalace v Čestlicích a bude se věnovat  nejen kogeneraci ale i celkovému vývoji české a evropské energetiky.  

Veřejná konzultace: Hodnocení pravidel EEAG 2014-2020

4.7.2019 - Legislativa
Evropská komise plánuje prodloužit platnost pravidel pro státní podporu (EEAG 2014-2020) o dva roky. V rámci tohoto procesu vyzývá veřejnost k hodnocení těchto pravidel. 

Svaz moderní energetiky: Nechceme ihned odstavit uhelné zdroje

3.7.2019 - Z médií
Cílem Svazu moderní energetiky není okamžité odstavení jaderných a uhelných zdrojů v Česku, ale evoluce, která do roku 2030 výrazně otevře prostor pro využívání obnovitelných zdrojů, akumulace nebo chytrých sítí. V rozhovoru s ČTK to řekl programový ředitel svazu Martin Sedlák. Robustnímu vývoji energetiky by se podle něj mělo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) přizpůsobit změnou své struktury a přípravou nejrůznějších scénářů budoucího vývoje. 
Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení