12. ročník konference
Dny kogenerace
22-23.10.2019

Stanovisko Svazu měst a obcí k energetickému mixu

5.8.2019 - Z médií
Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Svaz moderní energetiky se společně obrátili na ministra průmyslu a obchodu s žádostí o posílení rozvoje moderní energetiky v České republice. Rozvoj výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů je obrovskou příležitostí pro Česko a jeho tradičně vysoce kvalifikované průmyslové obory. Je to zároveň i šance pro města, obce a celé regiony, které mohou díky inovativním energetickým projektům posilovat svou lokální ekonomiku, zaměstnanost a energetickou soběstačnost. Jde o řešení, které do budoucna zajistí dostupné ceny energie pro spotřebitele a sníží domácí emise skleníkových plynů. Z pohledu rozvoje obnovitelných zdrojů považují uvedené subjekty za klíčový dokument Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu České republiky. Bohužel jeho současná podoba nevyužívá příležitosti v rozvoji čistých zdrojů energie v dostatečné míře. 

Navyšování významu biomasy v tepelném hospodářství je jako problematické ve vztahu ke snaze snižování emisí znečišťujících ovzduší.  Značný nárůst spalování biomasy bude mít negativní dopady na nárůst produkce karcinogenního emisí polétavého prachu PM2.5, PM10, benzo(a)pyrenu a těkavých organických látek (TOC) ve městech a obcích. Je proto podprována instalace vysokoúčinných kogenerací a trigenerací. 

Pozvánka na Dny kogenerace 2019

3.7.2019
Již 12.ročník konference se bude konat 22-23.října 2019 v hotelu Aquapalace v Čestlicích a bude se věnovat  nejen kogeneraci ale i celkovému vývoji české a evropské energetiky.  

Veřejná konzultace: Hodnocení pravidel EEAG 2014-2020

4.7.2019 - Legislativa
Evropská komise plánuje prodloužit platnost pravidel pro státní podporu (EEAG 2014-2020) o dva roky. V rámci tohoto procesu vyzývá veřejnost k hodnocení těchto pravidel. 

Svaz moderní energetiky: Nechceme ihned odstavit uhelné zdroje

3.7.2019 - Z médií
Cílem Svazu moderní energetiky není okamžité odstavení jaderných a uhelných zdrojů v Česku, ale evoluce, která do roku 2030 výrazně otevře prostor pro využívání obnovitelných zdrojů, akumulace nebo chytrých sítí. V rozhovoru s ČTK to řekl programový ředitel svazu Martin Sedlák. Robustnímu vývoji energetiky by se podle něj mělo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) přizpůsobit změnou své struktury a přípravou nejrůznějších scénářů budoucího vývoje. 

Elektřina nebo technologický mix? Hledání optimální strategie k dosažení nízkouhlíkové energetiky v Německu.

3.7.2019 - Z médií
Evropská komise nedávno představila svoji Long-term Decarbonisation Strategy 2050. Podobné studie vznikají i v jednotlivých evropských zemích a výjimkou není ani Německo. Na podzim minulého roku svoji studii "Integrovaná Energiewende" zveřejnila agentura DENA. Volba názvů a koncepce scénářů i probíhající diskuse na evropské úrovni naznačují, že při hledání optimální cesty spolu soupeří dvě odlišné strategie. 

Zkušenosti s aukcemi podpory KVET v Německu

3.7.2019 - Z médií
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) má v Německu svůj vlastní zákon a je dlouhodobě systematicky podporována. Novinkou v systému podpory jsou od konce roku 2017 aukce pro zdroje nad 1 MW. Jaké jsou výsledky prvních tří aukcí a jak můžeme německé zkušenosti využít při přípravě aukcí v Česku? 

Investor Fait věří teplu a elektřině z plynu. Koupil třebíčský TEDOM.

13.5.2019 - Z médií
Brněnský patriot a miliardář Igor Fait získal většinový, 55procentní podíl v třebíčském výrobci kogeneračních jednotek Tedom. „Technologii kogenerace do budoucna věříme, takže naše zamýšlené aktivity budou růstové. Pro Tedom stanovíme i akviziční cíle, které tohoto výrobce kogeneračních jednotek ještě posílí,“ komentoval nákup zakládající partner Jet Investment Igor Fait, jehož majetek loni Forbes odhadl na 2,5 miliardy korun. 

COGEN Czech má nové vedení. Josefa Jelečka z TEDOM střídá v čele David Bauer z ČEZ Energo

25.4.2019 - Tisková zpráva COGEN Czech
David Bauer byl zvolen předsedou rady COGEN Czech a Josef Jeleček zůstává i nadále jejím řádným členem. Do rady byli také nově zvoleni Jiří Šimek za innogy Energo a Branislav Posuch z MVV Energie CZ. Rada je nejvyšší orgán spolku v období mezi členskými schůzemi a má šest členů. Pět z nich je voleno na tříleté funkční období z řad členů spolku, šestým je výkonný ředitel.

 

  

Jak vidí energetickou budoucnost zakladatel TEDOMu Josef Jeleček

16.4.2019 - Z médií
„Nestrašme se budoucí energetickou chudobou,“ uvedl Josef Jeleček, předseda rady COGEN Czech a člen představenstva Svazu moderní energetiky. Jeho snahou je, aby domácí ekonomiku poháněly moderní zdroje energie, mezi které však nepatří pouze elektrárny nebo teplárny, ale energetické služby nebo využití virtuálních řešení. 

Pozvánka: 28.3.2019 - Očekávaný vývoj energetiky

15.3.2019 - Pozvánka
28.3.2019 se v Brně koná již 14. ročník odborné konference na téma "Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě". Hlavní tematické okruhy odborné konference: Energetická a surovinová strategie České republiky a EU, Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu, Strategie a zkušenosti energetických a průmyslových společností, Trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie, Očekávané trendy v oblasti decentrální energetiky, Smart meteringu a elektromobility, Trendy vývoje bateriových technologií, Inovace a nové technologie v odvětví energetiky a teplárenství, Energy management, Možnosti úspor energií, Investiční a Exportní zkušenosti a příležitosti, Připravované investice, Trendy financování, Trendy zpracování odpadu a možnosti energetického využití. 
Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení