14. ročník konference
Dny kogenerace
19-20.10.2021

COGEN Czech členem WADE

Po úspěšné konferenci DNY KOGENERACE 2008 nabídl ředitel Světové aliance pro decentralizovanou výrobu elektřiny pan David Sweet sdružení COGEN Czech reciproční členství v této organizaci. Přínosem bude zejména vzájemná výměna informací z odborných kruhů a pro COGEN Czech navíc prezentace v širokém okruhu mezinárodních odborníků. Bližší informace o WADE jsou na internetových stránkách www.localpower.org. 

Informace z COGEN Europe

Jako novou službu pro členy COGEN Czech uvádíme zveřejňování aktuálních informací z COGEN Europe. Jedná se mj. o návrhy a připomínky k směrnicím EU z oblasti kogenerace či o informace o kogeneračních aktivitách v členských zemích EU. Tyto informace (v angličtině) jsou ke stáhnutí po přihlášení v sekci pro členy. 

Výroční konference COGEN Europe

Ve dnech 22.-23.5.2008 se Bruselu koná výroční konference COGEN Europe, které se za COGEN Czech zúčastní přededa sdružení, ing. Josef Jeleček, a výkonná ředitelka Olga Solaříková. Bližší informace o akci jsou k získání zde.


 

Prohlášení COGEN Czech k dani ze zemního plynu

16. října 2007 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn nový Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 261/2007, jehož součástí je i daň ze zemního plynu. Od daně jsou osvobozeny domácnosti a domovní kotelny. Tím zákon zvýhodňuje menší část občanů bydlících ve vlastních domech před větší částí, tj. obyvateli domů napojených na menší a střední systémy CZT s blokovými kotelnami spalujícícmi zemní plyn, na něž se osvobození od daně ze zemního plynu nevztahuje. Celé prohlášení


 

Cenové rozhodnutí ERU

Dne 20. listopadu 2007 bylo zveřejněno cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Můžete si je stáhnout ze stránek Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz), z našich stránek v sekci Dokumenty ke stažení nebo přímo otevřít kliknutím na odkaz níže. Cenové rozhodnutí


 

Konference COGEN Czech

Sdružení COGEN Czech ve spolupráci s GAS s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na konferenci DECENTRÁLNÍ KOGENERACE jako nástroj k naplnění národního potenciálu pro rozvoj KVET, která se koná 17.-18. října 2007 v kongresovém centru Floret v Průhonicích.
Bližší informace


 

Kogenerace na summitu G8

?Kogenerace? se stala jedním z témat diskutovaných na summitu G8 v baltském letovisku Heiligendamm u Rostocku ve dnech 6. ? 8. května 2007. Delegáti G8 v rámci diskusí o změnách klimatu, úsporách energie a energetické bezpečnosti vyzývají k mezinárodní spolupráci při zvyšování energetické účinnosti. Během příštích 25 let zůstanou fosilní paliva dominantním energetickým zdrojem, a proto je zvyšování účinnosti výroby energie stále klíčovou otázkou. Delegáti se shodli na tom, že stále existuje velký potenciál pro zvyšování účinnosti výroby a využití energie. Existující technologie pro decentrální výrobu energie, včetně vysoce účinné kogenerace, jsou osvědčenými metodami, které také účinně přispívají ke snížení emisí skleníkových plynů. Z jednání G8 vyplynul mimo jiné i závazek přijmout a prosazovat opatření, která povedou ke zvyšování podílu kogenerace na celkové výrobě elektřiny.
Deklaraci G8 i Bílou knihu energie si můžete stáhnout angličtině v sekci Dokumenty ke stažení.


 

Příspěvek na elektřinu z kogenerace, vyrobenou pro vlastní potřebu

Upozorňujeme všechny provozovatele kogeneračních jednotek na možnost čerpání příspěvku na elektřinu vyrobenou z kombinované výroby elektřiny a tepla, kterou používáte pro svou vlastní potřebu a neprodáváte ji do sítě. Podle cenového výměru ERÚ 10/2005 máte nárok na příspěvek za elektřinu vyrobenou z kogenerace pro vlastní potřebu, a to ve výši 580 Kč/MWh, pokud ji vyrobíte v kogenerační jednotce do el. výkonu 1 MW. Tento příspěvek můžete uplatňovat na elektřinu vyrobenou během celého dne bez rozlišení pásma vysokého a nízkého tarifu. Co je... Celý článek naleznete zde.


 

Seminář Perspektiva kogenerace v ČR

Sdružení COGEN Czech pořádá 25. října 2005 v kongresovém centru Floret v Průhonicích celostátní seminář Perspektiva kogenerace v České republice. Program semináře s přihláškou si můžete stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení.


 

Žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z KVET

Upozorňujeme všechny provozovatele kogeneračních technologií, že podle nového Energetického zákona bude Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vydávat Osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla. Na základě tohoto osvědčení pak budou mít provozovatelé kogeneračních technologií od příštího roku možnost prodávat elektřinu za zvýhodněné ceny, které určí Energetický regulační úřad. Žádost o vydání osvědčení je možno stáhnout na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu - www.mpo.cz , sekce Energetika a suroviny, podsekce... Celý článek naleznete zde.


 
Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení