13. ročník konference
Dny kogenerace
20-21.10.2020

Cenové rozhodnutí ERU

Dne 20. listopadu 2007 bylo zveřejněno cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Můžete si je stáhnout ze stránek Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz), z našich stránek v sekci Dokumenty ke stažení nebo přímo otevřít kliknutím na odkaz níže. Cenové rozhodnutí


 

Konference COGEN Czech

Sdružení COGEN Czech ve spolupráci s GAS s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na konferenci DECENTRÁLNÍ KOGENERACE jako nástroj k naplnění národního potenciálu pro rozvoj KVET, která se koná 17.-18. října 2007 v kongresovém centru Floret v Průhonicích.
Bližší informace


 

Kogenerace na summitu G8

?Kogenerace? se stala jedním z témat diskutovaných na summitu G8 v baltském letovisku Heiligendamm u Rostocku ve dnech 6. ? 8. května 2007. Delegáti G8 v rámci diskusí o změnách klimatu, úsporách energie a energetické bezpečnosti vyzývají k mezinárodní spolupráci při zvyšování energetické účinnosti. Během příštích 25 let zůstanou fosilní paliva dominantním energetickým zdrojem, a proto je zvyšování účinnosti výroby energie stále klíčovou otázkou. Delegáti se shodli na tom, že stále existuje velký potenciál pro zvyšování účinnosti výroby a využití energie. Existující technologie pro decentrální výrobu energie, včetně vysoce účinné kogenerace, jsou osvědčenými metodami, které také účinně přispívají ke snížení emisí skleníkových plynů. Z jednání G8 vyplynul mimo jiné i závazek přijmout a prosazovat opatření, která povedou ke zvyšování podílu kogenerace na celkové výrobě elektřiny.
Deklaraci G8 i Bílou knihu energie si můžete stáhnout angličtině v sekci Dokumenty ke stažení.


 

Příspěvek na elektřinu z kogenerace, vyrobenou pro vlastní potřebu

Upozorňujeme všechny provozovatele kogeneračních jednotek na možnost čerpání příspěvku na elektřinu vyrobenou z kombinované výroby elektřiny a tepla, kterou používáte pro svou vlastní potřebu a neprodáváte ji do sítě. Podle cenového výměru ERÚ 10/2005 máte nárok na příspěvek za elektřinu vyrobenou z kogenerace pro vlastní potřebu, a to ve výši 580 Kč/MWh, pokud ji vyrobíte v kogenerační jednotce do el. výkonu 1 MW. Tento příspěvek můžete uplatňovat na elektřinu vyrobenou během celého dne bez rozlišení pásma vysokého a nízkého tarifu. Co je... Celý článek naleznete zde.


 

Seminář Perspektiva kogenerace v ČR

Sdružení COGEN Czech pořádá 25. října 2005 v kongresovém centru Floret v Průhonicích celostátní seminář Perspektiva kogenerace v České republice. Program semináře s přihláškou si můžete stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení.


 

Žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z KVET

Upozorňujeme všechny provozovatele kogeneračních technologií, že podle nového Energetického zákona bude Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vydávat Osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla. Na základě tohoto osvědčení pak budou mít provozovatelé kogeneračních technologií od příštího roku možnost prodávat elektřinu za zvýhodněné ceny, které určí Energetický regulační úřad. Žádost o vydání osvědčení je možno stáhnout na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu - www.mpo.cz , sekce Energetika a suroviny, podsekce... Celý článek naleznete zde.


 

Stanovisko COGEN CZECH ke studii Bonifikace zdrojů KVET

Stanovisko COGEN CZECH ke studii prof. Kadrnožky a doc. Vlacha BONIFIKACE ZDROJŮ KVET a k článku KOGENERACE NA BÁZI SPALOVACÍCH MOTORŮ Z ENERGETICKÝCH, GLOBÁLNĚ EKOLOGICKÝCH A LOKÁLNĚ EKOLOGICKÝCH HLEDISEK od prof. Kadrnožky. Jako sdružení COGEN CZECH vydáváme toto následující oficiální stanovisko:  Celý článek naleznete zde. 

Nové výkupní ceny elektřiny

Energetický regulační úřad vydal 29. listopadu 2004 cenové rozhodnutí č. 10/2004, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb. Text cenového rozhodnutí si můžete stáhnout ze sekce Dokumenty ke stažení.


 

Seminář Využití bioplynu pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

Sdružení COGEN Czech pořádá 2.11.2004 seminář na téma Využití bioplynu pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Seminář je určen všem zájemcům o energetické využití bioplynu, především pracovníkům v zemědělství, v čistírnách odpadních vod a na skládkách komunálních odpadů. Seminář je prakticky zaměřen a účastníci se na něm doví, jak naše země podporuje výrobu elektřiny z bioplynu, jak se staví bioplynové stanice, jaké jsou výhody kombinované výroby elektřiny a tepla v případě využití bioplynu a jaké zkušenosti mají konkrétní provozovatelé... Celý článek naleznete zde.


 

Obavy z povolenek emisí jsou zbytečné

5. srpna 2004 vyšel v Hospodářských novinách článek předsedy sdružení COGEN Czech, ing. Josefa Jelečka, který reagoval na současné diskuse o přidělování povolenek k vypouštění emisí oxidu uhličitého. Přinášíme plné znění tohoto článku: Zdražení elektřiny, zavírání uhelných elektráren a nutnost elektřinu dovážet - to vše předvídají čeští průmyslníci a zejména energetici v článcích o systému přidělování povolenek k vypouštění emisí oxidu uhličitého podle národního alokačního plánu. Hrozba snižování výroby elektřiny a následného zvýšení jejího... Celý článek naleznete zde.


 
« Předchozí 1 5 8 12 13 14 15 Následující »
Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení