14. ročník konference
Dny kogenerace
19-20.10.2021

Návrh cenového rozhodnutí ERÚ

Energetický regulační úřad zveřejnil návrh cenového rozhodnutí pro rok 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. Do 15. listopadu 2013 je možno k tomuto návrhu zasílat připomínky. COGEN Czech využije této možnosti a zašle své připomínky k navrhované výši zeleného bonusu pro elektřinu vyrobenou z kombinované výroby elektřiny a tepla. Prohlédněte si návrh cenového rozhodnutí.

Doplněno: Zde si můžete přečíst připomínky, které COGEN Czech zaslal k návrhu cenového rozhodnutí Energetickému regulačnímu úřadu. 

Prezentace z konference Dny kogenerace 2013

Účastníci konference Dny kogenerace 2013 si mohou stáhnout prezentace po zadání jména a hesla, které obdrželi na konferenci. Stahujte zde 

Rukověť zájemce o kogenerační jednotku

S pořízením a provozem kogenerační jednotky je spojeno množství administrativních úkonů, které jsou upraveny řadou zákonů a vyhlášek. Proto jsme pro zájemce o pořízení kogenerační jednotky aktualizovali prospekt, jenž předkládá výčet úkonů, které je při instalaci a provozování kogenerační jednotky nutno provést. Dokument si můžete stáhnout zde. 

Ocenění pro Josefa Jelečka

Předseda sdružení COGEN Czech, Ing. Josef Jeleček, byl  oceněn za přínos pro rozvoj trhu s kogeneračními jednotkami. Cena mu byla předána 18. dubna 2013 v Bruselu u příležitosti 20. výroční konference Cogen Europe. Evropské sdružení pro prosazování kogenerace uděluje toto ocenění každoročně jednotlivci a firmě, kteří se nejvíce zasloužili o rozvoj kogenerace v Evropě. 

Valná hromada COGEN Czech

Valná hromada COGEN Czech se bude konat v úterý 12. března 2013 od 10 hodin v kongresovém centru Floret v Průhonicích, Květnové náměstí 391. Letošní valná hromada bude volební, proto vyzýváme všechny členy k hojné účasti. Pozvánku a podklady pro jednání valné hromady obdrží členové elektronicky poštou. 

Vykazování KVET v roce 2013

Sdružení COGEN Czech pořádalo 29. ledna 2013 seminář k výkaznictví KVET v roce 2013. Semináře, na kterém vystoupili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Státní energetické inspekce a COGEN Czech, se zúčastnilo téměř 80 posluchačů. Odpovědi na nejčastější z dotazů najdete zde. 

Seminář k výkaznictví KVET

Vzhledem k zahájení povinnosti vykazovat údaje o provozu a výrobě KVET podle požadavků nové legislativy jsme pro provozovatele kogeneračních jednotek připravili seminář, na kterém získají potřebné informace a budou mít příležitost konzultovat podrobnosti pro práci s výkazy. Seminář se koná v úterý 29. ledna 2013 v kongresovém centru Floret v Průhonicích. Stáhněte si program a přihlášku. 

Nový výkonný ředitel COGEN Czech

Novým výkonným ředitelem sdružení COGEN Czech byl jmenován Ing. Tomáš Bičák. Bližší informace si můžete přečíst v tiskové zprávě. 

Cenové rozhodnutí pro rok 2013

26. listopadu vydal Energetický regulační úřad cenové rohodnutí 4/2012, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje. Stahujte zde. 

Směrnice o energetické účinnosti

14. listpadu 2012 byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti. Směrnici si můžete stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení nebo přímo zde. 
Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení