13. ročník konference
Dny kogenerace
20-21.10.2020

Cenové rozhodnutí pro rok 2015

V Energetickém regulačním věstníku vyšlo 12. listopadu 2014 Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje v roce 2015. Oproti původnímu návrhu cenového rozhodnutí došlo k navýšení zeleného bonusu o 30 Kč/MWh pro vysokoúčinné výrobny KVET do 5 MWe, a to z důvodu poklesu cen silové elektřiny. Prohlédněte si tento věstník. 

Návrh cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2015

Energetický regulační úřad zveřejnil návrh cenového rozhodnutí pro rok 2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. Do 26. října 2014 je možno k tomuto návrhu zasílat připomínky. Prohlédnout návrh cenového rozhodnutí. 

Metodický pokyn MPO

Ministerstvo průmyslu  a obchodu vydalo metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb. o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny  a tepla a elektřině z druhotných zdrojů. Vyzýváme všechny provozovatele kogeneračních jednotek, aby se s tímto metodickým pokynem seznámili. 

Výkladové stanovsko ERÚ k definici užitečného tepla z OZE

Energetický regulační úřad vydal 23. prosince 2013 výkladové stanovisko za účelem upřesnění definice užitečného tepla z obnovitelných zdrojů a vymezení přípustných způsobů uplatnění užitečného tepla z obnovitelných zdrojů energie. COGEN Czech doporučuje všem dotčeným provozovatelům kogeneračních jednotek, aby se s tímto stanoviskem seznámili a postupovali v souladu s ním.  

SEI prověřuje čerpání zeleného bonusu

Státní energetická inspekce (SEI) prověřuje u provozovatelů kogeneračních jednotek oprávněnost čerpání zeleného bonusu a plnění požadavků platné legislativy z hlediska úspory primární energie a účinnosti kogeneračních jednotek. Přečtěte si vysvětlení a doporučení COGEN Czech k problematice měření spotřeby paliva, množství užitečného tepla a elektřiny. 

Cenové rozhodnutí pro rok 2014

V Energetickém regulačním věstníku vyšlo dne 28. listopadu 2013 Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje v roce 2014. Prohlédněte si tento věstník. 

Návrh cenového rozhodnutí ERÚ

Energetický regulační úřad zveřejnil návrh cenového rozhodnutí pro rok 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. Do 15. listopadu 2013 je možno k tomuto návrhu zasílat připomínky. COGEN Czech využije této možnosti a zašle své připomínky k navrhované výši zeleného bonusu pro elektřinu vyrobenou z kombinované výroby elektřiny a tepla. Prohlédněte si návrh cenového rozhodnutí.

Doplněno: Zde si můžete přečíst připomínky, které COGEN Czech zaslal k návrhu cenového rozhodnutí Energetickému regulačnímu úřadu. 

Prezentace z konference Dny kogenerace 2013

Účastníci konference Dny kogenerace 2013 si mohou stáhnout prezentace po zadání jména a hesla, které obdrželi na konferenci. Stahujte zde 

Rukověť zájemce o kogenerační jednotku

S pořízením a provozem kogenerační jednotky je spojeno množství administrativních úkonů, které jsou upraveny řadou zákonů a vyhlášek. Proto jsme pro zájemce o pořízení kogenerační jednotky aktualizovali prospekt, jenž předkládá výčet úkonů, které je při instalaci a provozování kogenerační jednotky nutno provést. Dokument si můžete stáhnout zde. 

Ocenění pro Josefa Jelečka

Předseda sdružení COGEN Czech, Ing. Josef Jeleček, byl  oceněn za přínos pro rozvoj trhu s kogeneračními jednotkami. Cena mu byla předána 18. dubna 2013 v Bruselu u příležitosti 20. výroční konference Cogen Europe. Evropské sdružení pro prosazování kogenerace uděluje toto ocenění každoročně jednotlivci a firmě, kteří se nejvíce zasloužili o rozvoj kogenerace v Evropě. 
Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení