13. ročník konference
Dny kogenerace
20-21.10.2020

Nové referenční hodnoty pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla

Evopská komise uvolnila návrh referenčních hodnot pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla. Tyto hodnoty jsou využívány pro výpočet úspory primární energie, tedy posouzení, zda kogenerační jednotka pracuje v režimu vysoce účinné kombinované výroby.  

Plán rozvoje kogenerace pro Českou republiku

3. prosince 2014 byl publikován konkrétní cíl budoucího rozvoje vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) v České republice. Tento cíl vznikl na základě diskuse a výměny informací s národními odborníky na energetiku v rámci Evropou financovaného projektu CODE2 . KVET může pokrýt více než 25 % koncové spotřeby elektřiny a stát se díky vysoce efektivnímu využití fosilních a obnovitelných zdrojů pilířem udržitelných dodávek elektřiny a tepla v České republice.

Zobrazit Plán rozvoje kogenerace pro ČR (shrnutí  v češtině). 

Cenové rozhodnutí pro rok 2015

V Energetickém regulačním věstníku vyšlo 12. listopadu 2014 Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje v roce 2015. Oproti původnímu návrhu cenového rozhodnutí došlo k navýšení zeleného bonusu o 30 Kč/MWh pro vysokoúčinné výrobny KVET do 5 MWe, a to z důvodu poklesu cen silové elektřiny. Prohlédněte si tento věstník. 

Návrh cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2015

Energetický regulační úřad zveřejnil návrh cenového rozhodnutí pro rok 2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. Do 26. října 2014 je možno k tomuto návrhu zasílat připomínky. Prohlédnout návrh cenového rozhodnutí. 

Metodický pokyn MPO

Ministerstvo průmyslu  a obchodu vydalo metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb. o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny  a tepla a elektřině z druhotných zdrojů. Vyzýváme všechny provozovatele kogeneračních jednotek, aby se s tímto metodickým pokynem seznámili. 

Výkladové stanovsko ERÚ k definici užitečného tepla z OZE

Energetický regulační úřad vydal 23. prosince 2013 výkladové stanovisko za účelem upřesnění definice užitečného tepla z obnovitelných zdrojů a vymezení přípustných způsobů uplatnění užitečného tepla z obnovitelných zdrojů energie. COGEN Czech doporučuje všem dotčeným provozovatelům kogeneračních jednotek, aby se s tímto stanoviskem seznámili a postupovali v souladu s ním.  

SEI prověřuje čerpání zeleného bonusu

Státní energetická inspekce (SEI) prověřuje u provozovatelů kogeneračních jednotek oprávněnost čerpání zeleného bonusu a plnění požadavků platné legislativy z hlediska úspory primární energie a účinnosti kogeneračních jednotek. Přečtěte si vysvětlení a doporučení COGEN Czech k problematice měření spotřeby paliva, množství užitečného tepla a elektřiny. 

Cenové rozhodnutí pro rok 2014

V Energetickém regulačním věstníku vyšlo dne 28. listopadu 2013 Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje v roce 2014. Prohlédněte si tento věstník. 

Návrh cenového rozhodnutí ERÚ

Energetický regulační úřad zveřejnil návrh cenového rozhodnutí pro rok 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. Do 15. listopadu 2013 je možno k tomuto návrhu zasílat připomínky. COGEN Czech využije této možnosti a zašle své připomínky k navrhované výši zeleného bonusu pro elektřinu vyrobenou z kombinované výroby elektřiny a tepla. Prohlédněte si návrh cenového rozhodnutí.

Doplněno: Zde si můžete přečíst připomínky, které COGEN Czech zaslal k návrhu cenového rozhodnutí Energetickému regulačnímu úřadu. 

Prezentace z konference Dny kogenerace 2013

Účastníci konference Dny kogenerace 2013 si mohou stáhnout prezentace po zadání jména a hesla, které obdrželi na konferenci. Stahujte zde 
Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení