12. ročník konference
Dny kogenerace
22-23.10.2019

SEI prověřuje čerpání zeleného bonusu

Státní energetická inspekce (SEI) prověřuje u provozovatelů kogeneračních jednotek oprávněnost čerpání zeleného bonusu a plnění požadavků platné legislativy z hlediska úspory primární energie a účinnosti kogeneračních jednotek. Přečtěte si vysvětlení a doporučení COGEN Czech k problematice měření spotřeby paliva, množství užitečného tepla a elektřiny. 

Cenové rozhodnutí pro rok 2014

V Energetickém regulačním věstníku vyšlo dne 28. listopadu 2013 Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje v roce 2014. Prohlédněte si tento věstník. 

Návrh cenového rozhodnutí ERÚ

Energetický regulační úřad zveřejnil návrh cenového rozhodnutí pro rok 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. Do 15. listopadu 2013 je možno k tomuto návrhu zasílat připomínky. COGEN Czech využije této možnosti a zašle své připomínky k navrhované výši zeleného bonusu pro elektřinu vyrobenou z kombinované výroby elektřiny a tepla. Prohlédněte si návrh cenového rozhodnutí.

Doplněno: Zde si můžete přečíst připomínky, které COGEN Czech zaslal k návrhu cenového rozhodnutí Energetickému regulačnímu úřadu. 

Prezentace z konference Dny kogenerace 2013

Účastníci konference Dny kogenerace 2013 si mohou stáhnout prezentace po zadání jména a hesla, které obdrželi na konferenci. Stahujte zde 

Rukověť zájemce o kogenerační jednotku

S pořízením a provozem kogenerační jednotky je spojeno množství administrativních úkonů, které jsou upraveny řadou zákonů a vyhlášek. Proto jsme pro zájemce o pořízení kogenerační jednotky aktualizovali prospekt, jenž předkládá výčet úkonů, které je při instalaci a provozování kogenerační jednotky nutno provést. Dokument si můžete stáhnout zde. 

Ocenění pro Josefa Jelečka

Předseda sdružení COGEN Czech, Ing. Josef Jeleček, byl  oceněn za přínos pro rozvoj trhu s kogeneračními jednotkami. Cena mu byla předána 18. dubna 2013 v Bruselu u příležitosti 20. výroční konference Cogen Europe. Evropské sdružení pro prosazování kogenerace uděluje toto ocenění každoročně jednotlivci a firmě, kteří se nejvíce zasloužili o rozvoj kogenerace v Evropě. 

Valná hromada COGEN Czech

Valná hromada COGEN Czech se bude konat v úterý 12. března 2013 od 10 hodin v kongresovém centru Floret v Průhonicích, Květnové náměstí 391. Letošní valná hromada bude volební, proto vyzýváme všechny členy k hojné účasti. Pozvánku a podklady pro jednání valné hromady obdrží členové elektronicky poštou. 

Vykazování KVET v roce 2013

Sdružení COGEN Czech pořádalo 29. ledna 2013 seminář k výkaznictví KVET v roce 2013. Semináře, na kterém vystoupili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Státní energetické inspekce a COGEN Czech, se zúčastnilo téměř 80 posluchačů. Odpovědi na nejčastější z dotazů najdete zde. 

Seminář k výkaznictví KVET

Vzhledem k zahájení povinnosti vykazovat údaje o provozu a výrobě KVET podle požadavků nové legislativy jsme pro provozovatele kogeneračních jednotek připravili seminář, na kterém získají potřebné informace a budou mít příležitost konzultovat podrobnosti pro práci s výkazy. Seminář se koná v úterý 29. ledna 2013 v kongresovém centru Floret v Průhonicích. Stáhněte si program a přihlášku. 

Nový výkonný ředitel COGEN Czech

Novým výkonným ředitelem sdružení COGEN Czech byl jmenován Ing. Tomáš Bičák. Bližší informace si můžete přečíst v tiskové zprávě. 
Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení