14. ročník konference
Dny kogenerace
19-20.10.2021

Pozvánka: Workshop 15.6.2021 - Mikrokogenerace s palivovými články v Česku

2.6.2021 - Pozvánka
Na workshopu bude diskutován technický vývoj, legislativní podmínky a perspektivy malé kogenerace s palivovými články.

  

Plynová kogenerace je klíčovou technologií pro modernizaci tepláren. Stát však musí nastavit podmínky.

28.4.2021 - Tisková zpráva COGEN Czech
Sdružení COGEN Czech žádá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o urychlené projednání a schválení novely zákona o podporovaných zdrojích (POZE). Stávající zákon platí jen do konce roku  2021 a bez jeho novely bude plánovaná transformace tep­lá­renství i další rozvoj vysokoúčinné plynové kogenerace zcela paralyzován. 

Rozumná podpora zelené energii

20.4.2021 
COGEN Czech se jako člen Svazu moderní energetiky  připojil k výzvě politikům, aby rozumně podpořili zelenou energii.   

ČVUT představuje novou studii pro české teplárenství bez uhlí do 2035

20.4.2021 - Z médií
Nová studie Fakulty elektrotechnické ČVUT ukazuje cestu postupného přechodu k ekologickým řešením, včetně dočasného využití zemního plynu. Jde o první scénář realistické dekarbonizace teplárenství ve střední Evropě. Domácnosti ve střední a východní Evropě jsou typicky závislé na uhlí a plynu v teplárenství a mezinárodní výzkumné týmy problém doposud patřičně neřešily. Podle studie bude potřeba do roku 2030 investovat do teplárenství přes 98 miliard korun, zemní plyn může být ale vzhledem k cíli klimatické neutrality pouze přechodným palivem. 

Plynová kogenerace by měla být při náhradě uhlí první volbou

26.3.2021 - COGEN Czech
Teplárenství je na prahu zásadní transformace. Prioritou musí být využívání OZE, ale bez plynu jako špičkového zdroje tepla si ještě dlouho nevystačí. Při plném využití potenciálu, který se v teplárenství nabízí by mohlo být instalováno až 4 GW plynových kogenerací,  se všemi dalšími přínosy, které decentralizovaná účinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla přináší. 

Teplárenství přechází na plynovou kogeneraci

26.11.2020 - TZ COGEN Czech 
Třináctý ročník konference Dny kogenerace se kvůli protiepidemiologickým opatřením konal netradičně formou jednodenního webináře. Do něho organizátoři vybrali z naplánovaného programu 12 příspěvků, ve kterých se mohlo přes 130 účastníků dozvědět o aktuálním dění v oboru. Hlavní zprávou je: Uhlí v teplárenství končí, nahradí ho plynová kogenerace. 

ERÚ vydal cenové rozhodnutí na rok 2021

6.10.2019 - COGEN Czech
Energetický regulační úřad vydal cenové rozhodnutí pro podporované zdroje energie na rok 2021. Zelený bonus pro elektřinu z plynové KVET zůstává na úrovni roku 2020. To je výsledkem vývoje na energetických trzích, kdy pokles ceny zemního plynu byl doprovázen i snižující se velkoobchodní cenou elektřiny. Výše bonusu tak nepokračuje v sestupném trendu, který vedl během let 2015-2019 k poklesu zeleného bonusu o více než jednu třetinu. Systém každoroční valorizace bonusu tak zaručuje stabilní podmínky a průběžnou přiměřenost podpory během trvání podpory. 

Česká republika přechází na nové zdroje vytápění

7.9.2020 - Tisková zpráva MPO
Začíná zásadní transformace teplárenství, která potrvá do roku 2030. Podstatou bude změna palivové základny, ze kterých se teplo bude vyrábět. Půjde o zemní plyn, dále domácí obnovitelné zdroje energie (OZE), biomasu, odpady, odpadní teplo a jádro. Přitom se zachovají a budou dál rozvíjet centralizované soustavy zásobování tepelnou energií, které jsou energeticky efektivní. Minimálně 60 % dodávek bude pocházet z vysoce účinných zdrojů, které spolu s teplem vyrábějí i elektřinu. Na to vše připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) investiční i provozní podporu. 

Plynová kogenerace má našlápnuto k dalšímu růstu

29.8.2020 - Tisková zpráva COGEN Czech
Výkon kogeneračních jednotek do 5 MW vzrostl za posledních deset let na trojnásobek, z 110 MW na  350 MW. Zvyšující se poptávka po flexibilitě, decentralizace a postupný odklon teplárenství od uhlí dávají kogeneračním jednotkám s plynovými motory velmi dobré vyhlídky i do budoucna. 

Revoluce v teplárenství

2.7.2020 - Z médií
Revoluce v teplárenství, tak je nazvána společná prezentace Teplárenského sdružení a Českého plynárenského svazu, představená na společné tiskové konferenci 1.7.2020. Zatímco nyní využívají teplárny v České republice k výrobě zemní plyn zhruba z jedné čtvrtiny a více než 60 % tepla vyrábějí z uhlí, během ně­ko­li­ka­ let by se měl podíl zemního plynu nej­méně zdvojnásobit. Vzrůst by měl také objem spalované biomasy a ener­ge­ticky využívaného odpadu. Modern­iza­ce tep­lá­renských soustav by měla v kombinaci se zemním plynem a techno­­lo­gií ko­ge­ne­race přispět v budoucnosti mimo jiné k vyrovnávání výkyvů dodávek elektřiny z obnovi­telných zdrojů. 
« Předchozí 1 2 3 4 5 9 12 16 Následující »
Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení