13. ročník konference
Dny kogenerace
20-21.10.2020

Česká republika přechází na nové zdroje vytápění

7.9.2020 - Tisková zpráva MPO
Začíná zásadní transformace teplárenství, která potrvá do roku 2030. Podstatou bude změna palivové základny, ze kterých se teplo bude vyrábět. Půjde o zemní plyn, dále domácí obnovitelné zdroje energie (OZE), biomasu, odpady, odpadní teplo a jádro. Přitom se zachovají a budou dál rozvíjet centralizované soustavy zásobování tepelnou energií, které jsou energeticky efektivní. Minimálně 60 % dodávek bude pocházet z vysoce účinných zdrojů, které spolu s teplem vyrábějí i elektřinu. Na to vše připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) investiční i provozní podporu. 

Plynová kogenerace má našlápnuto k dalšímu růstu

29.8.2020 - Tisková zpráva COGEN Czech
Výkon kogeneračních jednotek do 5 MW vzrostl za posledních deset let na trojnásobek, z 110 MW na  350 MW. Zvyšující se poptávka po flexibilitě, decentralizace a postupný odklon teplárenství od uhlí dávají kogeneračním jednotkám s plynovými motory velmi dobré vyhlídky i do budoucna. 

Revoluce v teplárenství

2.7.2020 - Z médií
Revoluce v teplárenství, tak je nazvána společná prezentace Teplárenského sdružení a Českého plynárenského svazu, představená na společné tiskové konferenci 1.7.2020. Zatímco nyní využívají teplárny v České republice k výrobě zemní plyn zhruba z jedné čtvrtiny a více než 60 % tepla vyrábějí z uhlí, během ně­ko­li­ka­ let by se měl podíl zemního plynu nej­méně zdvojnásobit. Vzrůst by měl také objem spalované biomasy a ener­ge­ticky využívaného odpadu. Modern­iza­ce tep­lá­renských soustav by měla v kombinaci se zemním plynem a techno­­lo­gií ko­ge­ne­race přispět v budoucnosti mimo jiné k vyrovnávání výkyvů dodávek elektřiny z obnovi­telných zdrojů. 

Kogenerace je ideálním doplňkem obnovitelných zdrojů

6.1.2020 - Z médií
Evropa se snaží být lídrem v boji za ochranu klimatu, což je určitě dobře. Je dobré být lídrem v technologii, posouvá to celkový standard v dané zemi vpřed, s tím roste i životní úroveň. Lídři vyvíjejí technologie, exportují, jsou vzorem pro ostatní, montovny montují pro lídry komponenty. Nepromeškejme příležitost být v něčem lídry. 

Letošní úspěchy české moderní energetiky

30.12.2019 - Z médií
Několik pilotních projektů ukázalo, jak by mohla vypadat energetická revoluce poháněná zájmem konkrétních uživatelů o zvýšení své energetické nezávislosti. Progresivní projekty vznikly v Budišově nad Budišovkou nebo v logistickém centru Adler v Ostravě. Společné mají využití fotovoltaiky, baterií a kogenerace. 

Budoucnost plynárenství je spojena s využitím vodíku a biometanu

18.12.2019 - Z médií
Inovovat plynárenskou infrastrukturu s cílem podpořit dekarbonizaci a rozvíjet využívání nových zdrojů, jako je vodík či biometan. To je zadání, jež vyplynulo z 26. Podzimní plynárenské konference na téma „Strategická role plynů“, která se konala 11. a 12. listopadu v Praze. K jeho splnění mají podle odborníků vést rozsáhlé investice v řádech desítek miliard korun.  

Pozvánka: 31.10.2019 - EGÚ Brno - Seminář EFEKT

24.10.2019 - Pozvánka
Seminář o různých energetických tématech - úspory, energetický management, plynová kogenerace, hybridní energetické systémy s akumulací a další. 

Pozvánka: 31.10.2019 - Chytré budovy, domy nabité energií

24.10.2019 - Pozvánka
Chytré budovy nabízí svým uživatelům služby, díky kterým v nich mohou žít nebo pracovat s minimálními náklady za energie a dopady na životní prostředí. Kulatý stůl otevře debatu o možnostech propojení automatizovaných systémů budov, energetické efektivity domů, využití místní energie, včetně její akumulace a integrace nabíjecí infrastruktury pro elektromobily. Správné propojení všech těchto prvků moderních technologií se totiž stane trendem u novostaveb již v nejbližších letech.  

Budišov nad Budišovkou má unikátní sít pro teplo a elektřinu

18.10.2019 - Z tisku
V Budišově nad Budišovkou na Opavsku začala fungovat malá lokální síť pro distribuci tepla a elektřiny, která zásobuje místní radnici, kulturní dům a základní školu. Je založena na fotovoltaickém systému s bateriemi a na kombinované výrobě elektřiny a tepla ze zemního plynu.  

Dny kogenerace 2019: "Malá" plynová kogenerace i nadále poroste

30.9.2019 - COGEN Czech
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla(KVET) je v našich klimatických podmínkách efektivním způsobem výroby elektřiny, při kterém je vznikající odpadní teplo využito pro výrobu tepla. Zatím se v teplárnách spaluje převážně uhlí,se zvyšující se cenou emisních povolenek a stále přísnějšími emisní limity však bude nahrazováno biomasou, využíváním odpadního tepla, energie z odpadů, ale zvyšovat se bude i výroba elektřiny a tepla z plynu. Kogenerační jednotky s plynovými motory se tak  stávají významnou součástí energetiky. 
« Předchozí 1 2 3 4 5 9 12 16 Následující »
Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení